Livsviktig information om förebyggande hivbehandling saknas

RFSL

Mer än en tredjedel av de personer som potentiellt skulle behöva PrEP vet inte vart de ska vända sig för att få det utskrivet. Det visar en ny rapport från RFSL baserad på en enkät riktad till hbtqi-personer om deras kunskap om och erfarenheter av preexpositionsprofylax (PrEP). PrEP är bromsmediciner för hiv som man kan ta i förebyggande syfte.

RFSL genomförde en enkätundersökning riktad framför allt till hbtqi-personer om deras kunskap om och erfarenheter av preexpositionsprofylax (PrEP). PrEP är bromsmediciner för hiv som man kan ta i förebyggande syfte. Totalt svarade 2295 personer på enkäten. Mer än en tredjedel av de som potentiellt skulle behöva PrEP vet inte vart de ska vända sig för att få det utskrivet.

– Det är oroväckande att så få vet vart de ska vända sig för att få PrEP. Det är hög tid att regionerna tar ansvar och satsar på information till grupper som löper hög risk att få hiv. Storstadsregionerna måste också se till att det finns fler mottagningar som skriver ut PrEP för att korta köerna, säger Deidre Palacios, förbundsordförande för RFSL.

86 procent av de svarande identifierar sig som män som har sex med män och sex procent är transpersoner som har sex med män. 2,5 procent anger att de är sexarbetare eller har sex mot ersättning.

17 procent av de män som har sex med män som svarat använder PrEP. 13 procent av dem får tag i sin PrEP på något annat sätt än via den svenska vården.

Kötiderna skiljer sig i landet. De som svarar att de fått vänta längst, i mer än ett år, är boende i Stockholm. Bland svarande som bor utanför storstadsregionerna uppges liten eller ingen väntetid alls. En respondent fick hiv medan han stod i kö för att få PrEP.

83 procent av män som har sex med män uppger att de inte använder PrEP. Många behöver det inte som deras liv ser ut nu, men var tredje anger att anledningen är att de inte vet vart de ska vända sig för att få PrEP utskrivet.

95 procent av de transpersoner som har sex med män som svarat på enkäten använder inte PrEP. Den vanligaste anledningen bland dem att inte använda PrEP är att de inte har behov av det utan skyddar sig på annat sätt (41 procent). 35 procent anger att de inte vet vart de ska vända sig för att få PrEP.

57 personer anger att de är sexarbetare eller har sex mot ersättning. Av dessa anger fyra personer att de använder PrEP just nu. 93 procent av respondenterna använder det inte. Den vanligaste anledningen bland personer som har sex mot ersättning att inte använda PrEP är att de inte vet vart de ska vända sig (43 procent). Cirka 50 procent säger att de inte behöver PrEP eller att PrEP inte är aktuellt för dem, vilket indikerar att resterande 50 procent kanske skulle behöva PrEP egentligen. En person skriver att hon har blivit nekad PrEP för att hon är ciskvinna.

– Personer som har sex mot ersättning behöver erbjudas PrEP och regionerna måste ha resurser att kunna ta emot den gruppen, avslutar Deidre Palacios.

Rapporten kan du läsa här (pdf, öppnas i ny flik).