Kongressuttalande

RFSL

RFSL, Riksförbundet för homo-, bisexuellas, transpersoners, queeras rättigheter har under helgen samlats till kongress i Skövde. Under kongressen har flera viktiga beslut fattats och nedan följer kongressens uttalande.

2016 infördes de tillfälliga uppehållstillstånden som gjort tillvaron högst osäker för hbtqi-flyktingar. Dessa ska nu förlängas. Personer som hotas av förföljelse i sina hemländer på grund av sin sexuella läggning, sin könsidentitet eller könskaraktäristika kan beviljas asyl, grundad på en individuell trovärdighetsbedömning. Utöver den otrygga tillvaron som drabbar hbtqi-flyktingar med anledning av de tillfälliga uppehållstillstånden så möts de även ofta av misstro och skepsis från Migrationsverket. Dessa bedömningar varierar i kvalitet och bygger ofta på handläggarnas föreställningar om hur en hbtqi-person ska vara, se ut, prata, känna och bete sig. De experter som myndigheten förlitar sig på har visat sig använda bedömningskriterier som saknar verklighetsförankring. RFSL fördömer skarpt den här traumatiserande behandlingen av hbtqi-flyktingar.

RFSL är en feministisk och antirasistisk organisation och tar därför självfallet starkt avstånd från rasistiska och antidemokratiska idéer och organisationer. Under kongressens inledning demonstrerade en våldsbejakande, rasistisk och antidemokratisk grupp utanför lokalerna. Detta visar att även på hemmaplan i Sverige finns växande hotbilder mot hbtqi-personer. Ett hot som blir alltmer påtagligt efterhand som det politiska samtalet blir hårdare och retoriken genomsyras av rasistiska attityder.