Kongressens uttalande kring ett tredje juridiskt kön

RFSL

Genom åren har behovet av ett tredje juridiskt kön vid flera gånger lyfts som ett viktigt ställningstagande för att synliggöra och bekräfta ickebinära och andra som varken är män eller kvinnor. Ett tredje juridiskt kön är dessutom en viktig rättighet för en del personer med intersexvariationer. Utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner (SOU 2017:92) föreslog 2017 att regeringen skulle tillsätta en utredning i syfte att utreda möjligheten till ett tredje juridiskt kön i Sverige samt därmed ett införande av könsneutrala personnummer. Sedan januari 2018 har det funnits en majoritet i riksdagen för att genomföra en utredning, men fortfarande har ingenting hänt. RFSL:s kongress kräver nu att denna utredning genomförs.

2014 kom utredningen “Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering”, där lyftes Sveriges behov av en ny könstillhörighetslag som delar den medicinska processen från den juridiska.  Under augusti 2018 lade regeringen fram en lagrådsremiss om ny könstillhörighetslag. Remissen, som avslogs, behandlade inte frågan om ett tredje juridiskt kön men konstaterade att flertalet remissinstanser, däribland Amnesty, Rädda barnen, Transammans, FPES, RFSL och RFSL Ungdom efterfrågade detta.

RFSL fördömer att en ny könstillhörighet dröjer. En utredning om tredje juridiskt kön kan genomföras parallellt med att införa de förslag som nu ligger på bordet gällande en ny könstillhörighetslag. Ett tredje juridiskt kön är idag redan infört i flera länder, såsom till exempel Island, Nya Zeeland, Nederländerna, Pakistan samt enskilda delstater i USA. Det är dags att även Sverige erkänner ickebinära personers existens.

RFSL:s kartläggning “In society I don’t exist, so it’s impossible to be who I am.” – Trans people’s health and experiences of healthcare in Sweden (2017) visar att ickebinära generellt sett har en högre självskattad psykisk ohälsa än binära transpersoner. Studien visar också att ickebinära oftare är missnöjda med hur omgivningen läser av en samt mer sällan kan leva i enlighet med sin könstillhörighet. En lagändring skulle ge alla människor möjlighet att själva få ange ett juridiskt kön som stämmer bättre överens med ens könsidentitet. Personer som befinner sig bortom eller mellan tvåkönsnormen skulle inte längre tvingas in i ett binärt system en inte tillhör.

Sverige bör stå i framkant, ett tredje juridiskt kön är ett rättsligt ställningstagande som skulle kunna fungera vägledande i samhället i stort. Det är ett viktigt steg att ta för att förbättra ickebinära personers ställning i samhället. Det skulle också vara ett led för att fler ska kunna leva i enlighet med sin könstillhörighet, leda till ökad psykisk hälsa och välbefinnande, och minska diskrimineringen i samhället.

Det har funnits en majoritet i riksdagen för att utreda ett tredje juridiskt kön i snart två år. Nu är det dags att regeringen visar att den tar frågan på allvar och faktiskt tillsätter en utredning.