ILGA och TGEU agerar för Ungerns transpersoner

RFSL

ILGA Europa och TGEU uppmanar i ett gemensamt uttalande det ungerska parlamentet att motverka pågående försök att förbjuda rättsligt erkännande av ändrad könstillhörighet.

ILGA Europa och Transgender Europe (TGEU) är de två största hbtqi- och transorganisationerna i Europa och Centralasien. Tillsammans representerar de över 800 organisationer och grupper i regionen, bl.a. RFSL och flera andra svenska organisationer. ILGA Europa och TGEU uppmanar nu det ungerska parlamentet och parlamentets justitieutskott att stryka paragraf 33 i det samlade lagförslag som skulle förhindra möjligheten till rättsligt erkännande av ändrad könstillhörighet i Ungern.

Bakgrund:
Den ungerska regeringen offentliggjorde den 31 mars ett samlat lagförslag som på en och samma gång skulle ändra många lagar och bestämmelser. En av de lagar man vill ändra rör rättsligt erkännande av ändrad könstillhörighet för transpersoner, där man föreslår att ”kön” ska ersättas av ”kön tilldelat vid födseln” i folkbokföringen och på identitetsdokument. Detta enligt paragraf 33 i det samlade lagförslaget.

Motivering till den föreslagna lagändringen:
“Det kön som skrivits in i folkbokföringen grundar sig på fakta som fastställts av läkare. De fakta folkbokföringen innehåller och de rättigheter som tillfaller medborgarna gäller tills dess att något annat bevisats, varför folkbokföringen inte medför rättigheter. Dock kan det kön som står i folkbokföringen medföra rättigheter, eller skyldigheter, och därför är det nödvändigt att använda termen ’kön tilldelat vid födseln’. Eftersom det är omöjligt att helt förändra sitt biologiska kön är det viktigt att lagstadga att det inte heller kan ändras i folkbokföringen.”

Praktiska konsekvenser:
På det praktiska planet innebär denna lagändring att ett rättsligt erkännande av ändrad könstillhörighet skulle bli omöjligt i Ungern eftersom alla preciseringar av ”kön” i identitetsdokument skulle ändras till ”kön tilldelat vid födseln”. Idag kan identitetsdokument ändras i Ungern, men det har inte gjorts i praktiken under de senaste två åren.

Lagförslaget kommer vid en tidpunkt när det ungerska parlamentet har gett premiärminister Viktor Orbán makten att styra med dekret på grund av covid-19-krisen, vilket innebär att han inte längre behöver konsultera andra lagstiftare innan han fattar politiska beslut. Orbáns attacker mot hbtqi-communityt har pågått sedan 2015, då han stoppade en föreslagen överenskommelse som uppmanade EU-kommissionen att motarbeta homo- och transfobisk diskriminering. Han vägrade även att ratificera Istanbulkonventionen på grund av att den definierade kön som en social konstruktion, och 2017 deltog han vid ett möte med International Organisation of the Family (IOF), som är en amerikansk grupp som kampanjar mot samkönade äktenskap.

Situationen i Ungern:
Det finns ett överväldigande stöd för transpersoners möjlighet till rättsligt erkännande av sin könstillhörighet bland den ungerska befolkningen. I en Median-enkät från september 2019 uppgav 70 procent av respondenterna att transpersoner bör ha tillgång till rättsligt erkännande av sin könstillhörighet. Endast 17 procent uppgav att transpersoner inte under några omständigheter ska kunna ändra kön eller namn i sina identitetsdokument.

– Rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna fastslår tydligt transpersoners rätt till rättsligt erkännande av sin könstillhörighet. Internationella människorättsaktörer måste agera handfast och snabbt för att stoppa detta enorma bakslag för den etablerade människorättslagstiftningen, säger Katrin Hugendubel vid ILGA Europa.

– Ungerns föreslagna paragraf 33 går emot en praxis som är väletablerad inom internationella mänskliga rättigheter, inklusive Europarådets rekommendationer till medlemsländerna, säger Masen Davis, tf verksamhetschef vid TGEU, och fortsätter:

– Det här farliga lagförslaget skulle utsätta transpersoner i Ungern för ökad granskning, diskriminering och våld. Parlamentet bör fokusera på hur man ska hjälpa den ungerska befolkningen att klara av covid-19-pandemin och inte använda krisen som ett tillfälle att frånta en redan marginaliserad grupp deras rättigheter.

ILGA Europa och TGEU uppmanar det ungerska parlamentet och dess justitieutskottet att stryka paragraf 33 (#Drop33), och att ändra det samlade lagförslaget till att skydda alla ungrares grundläggande rättigheter.

Vidare uppmanar ILGA Europa och TGEU internationella människorättsaktörer att skapa medvetenhet i frågan och uppmana den ungerska regeringen att mobilisera för att skydda transpersoner i Ungern och världen mot inskränkningar av deras rättigheter.