Historisk seger för transpersoner

RFSLFoto: RFSL/Anna Åberg/Press

Idag, den 21 mars, fattar riksdagen beslut om ersättning för de transpersoner som tvångssteriliserats i Sverige mellan 1972 och 2013. De 600-700 personer som berörs kommer att kompenseras med 225 000 kr var. I och med beslutet blir Sverige det första land i världen som ersätter transpersoner för den kränkning som tvångssteriliseringarna inneburit.

– Det har varit många års kamp och jag är glad att RFSL kunnat vara med och bidra till dagens historiska seger. Vi har arbetat för det här sedan 2013 när kravet på tvångssterilisering avskaffades. Det lidande det innebär att tvingas att förlora sin reproduktiva förmåga går inte att mäta i pengar, men ersättningen är en viktig del i en upprättelse för alla som drabbats, säger Emelie Mire Åsell, trans- och intersexpolitisk talesperson för RFSL.

RFSL välkomnar beslutet, som innebär ett avslut på en långdragen process. Sverige blir med detta det första land i världen som ersätter offer för tvångssterilisering i samband med byte av juridiskt kön. Den globala transrörelsen har följt den svenska processen. RFSL hoppas att utvecklingen i Sverige kan bidra till att transpersoner i fler länder kan få skadestånd för tvångssteriliseringar, samt påskynda borttagandet av tvångssteriliseringar av transpersoner i alla de länder som fortfarande ställer detta krav.

De transpersoner som nu kommer få möjlighet till ersättning från staten är de som ansökt om ändrad könstillhörighet mellan 1 juli 1972 och 30 juni 2013 och fått sin ansökan beviljad. Det får konsekvensen att ett fåtal personer blir utan ersättning, det vill säga de som genomgått sterilisering och ansökt om nytt juridiskt kön men inte fått sin ansökan beviljad i tid. Riksdagen påpekar dock i sitt beslut att regeringen fortfarande har möjlighet att själv besluta om ersättning till dessa personer, något som RFSL uppmanar regeringen att göra.

Sverige har en lång historia av tvångssteriliseringar av olika utsatta grupper. På 1990-talet fick andra grupper än transpersoner ersättning för de kränkningar de utsatts för. Transpersoner blir den sista gruppen som nu äntligen får ersättning och upprättelse.

– Genom hela processen har RFSL påpekat att det utöver den ekonomiska kompensationen till de direkt drabbade behövs en ursäkt till hela transcommunitiet. Nu hoppas vi att regeringen beslutar sig för att också anordna en ceremoni för att be om ursäkt för det övergrepp som tvångssteriliseringarna av transpersoner har inneburit, sen kan vi lägga Sveriges mörka historia av tvångssteriliseringar bakom oss, säger Magnus Kolsjö, tillförordnad förbundsordförande för RFSL.

 

Bild på Magnus Kolsjö och Emelie Mire Åsell.