Hat och hot i fokus på nordisk hbtqi-konferens

RFSL

Under veckan har över hundra personer från den nordiska hbtqi-rörelsen varit samlade för en nordisk hbtqi-konferens i Islands huvudstad Reykjavik. Detta för att bl.a. prata om strategier för att hantera hatbrott och antigenusrörelsen, samt för att stärka transvården och hbtqi-personers psyiska hälsa. Närvarade gjorde även alla de nordiska ländernas jämställdhetsministrar, däribland Paulina Brandberg (L) från Sverige.

RFSL, som representerades av en delegation på ca tio personer från ledning och förbundskansli, lyfte på konferensen särskilt fram de utmaningar Sverige har vad gäller trans- och intersexpersoners rättigheter. Däribland att Sverige nu är sist i Norden med en translag som bygger på självbestämmande. Det nuvarande motståndet mot hbtqi-rättigheter och ökningen av hot och hat mot hbtqi-personer uppmärksammades av samliga delegationer på plats.

– Det är både fint och viktigt att få samlas och dela erfarenheter. Vi förväntar oss nu att de nordiska jämställdhetsministrar som deltog i konferensen sätter in åtgärder, inte minst för att bekämpa hat och hot, vilket också understryks av att några deltagare utsattes för hbtqi-hat via verbala påhopp och en fysisk attack i samband med konferensen, säger Peter Sidlund Ponkala, t.f förbundsordförande på RFSL.

De incidenter som inträffade i Reykjavik är polisanmälda och de som utsattes har fått vård och stöd.

(På bilden syns övriga nordiska jämställdhetsministrar under konferensen lyssna på Sveriges jämställdhetsminister Paulina Brandberg i mitten.)