Fortsatt höga nivåer av hbtqi-relaterade hatbrott

RFSL

Trots en generell minskning av antalet anmälda hatbrott kvarstår höga nivåer av hbtqi-relaterade hatbrott. Samtidigt ökar transfobiska hatbrott till 3 procent av de polisanmälda hatbrotten, jämfört med 2 procent 2020. Det visar BRÅ:s nya hatbrottsstatistik som släpptes den 7 december.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har presenterat ny statistik över antalet anmälda hatbrott. Rapporten visar bland annat att över hälften av alla hatbrott har ett främlingsfientligt eller rasistiskt motiv. Därefter följer hatbrott mot religiösa grupper och hbtqi-relaterade hatbrott som stod för 16 respektive 12 procent av de anmälda hatbrotten under 2022.

Enligt BRÅ har antalet hatbrottsmarkerade anmälningar minskat de senaste åren. Det är i dagsläget är det oklart vad minskningen beror på.

– Varför anmälningarna minskar behöver analyseras. Vår bedömning är att det inte är ett gott tecken att antalet anmälningar minskar. Vi tolkar siffrorna som att människor inte ser anledning till att anmäla de brott som sker och det är en farlig utveckling, säger Peter Sidlund Ponkala, förbundsordförande för RFSL.

2022 identifierades 328 anmälningar med totalt 340 hbtqi-relaterade hatbrottsmotiv. I kategorin ingår homofobiska hatbrott (49 procent), transfobiska hatbrott (22 procent) samt övriga hbtqi-relaterade hatbrott (29 procent). Jämfört med motsvarande kategorier 2020 var det en något större andel transfobiska hatbrott som anmäldes under 2022. RFSL kräver nu att politiken tar ansvar för att alla ska kunna känna sig trygga i Sverige.

– Framförallt är det oroande att se hur offentliga företrädare sprider rasism, homofobi eller transfobi, sådant som i slutändan legitimerar hat. Politiken och andra offentliga personer behöver nu ta sitt ansvar kring den här frågan, tonläget behöver sänkas, säger Peter Sidlund Ponkala.

– Kommunerna har tidigare i år fått ett utökat ansvar för brottsförebyggande arbete, och där är det oerhört viktigt att hbtqi-personers och andra riskgruppers situation tydligt beaktas, avslutar han.