Föräldraskap erkänns när samkönade par flyttar till Sverige

RFSL

Från den 1 augusti blir det möjligt för föräldrar i samkönade kvinnopar som flyttar till Sverige att båda automatiskt anses som barnets föräldrar. Hittills har bara den som fött barnet betraktats som förälder i sådana fall, även om båda varit registrerade som föräldrar i landet där barnet fötts.

– Det här är en stor seger. RFSL har tillsammans med drabbade föräldrar och kunniga jurister drivit frågan i många år. Lagändringen betyder att Sverige inte längre kommer ha en lag som diskriminerar samkönade par utan samkönade och olikkönade föräldrar likställs, säger Anna Nordqvist, som är sakkunnig i familjefrågor på RFSL.

Riksdagen fattade den 21 juni beslut om denna lagändring, som innebär att barn till samkönade kvinnopar vid en flytt till Sverige ska få båda sina föräldrar registrerade som rättsliga föräldrar även här. Lagändringen omfattar även svenska medborgare boende utomlands. Alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna röstade ja till lagändringen.

Den förälder som inte fött barnet/barnen har hittills varit tvungen att adoptera sitt eget barn vid flytt till Sverige. En process som kan ta från tre månader upp till ett år. För svenska medborgare som bor utomlands och som fått barn inom en samkönad relation har det för den icke-födande mamman varit omöjligt att få registreras som rättslig förälder i Sverige. Detta för att man inte kan adoptera sitt barn i Sverige om man inte bor här.

– Barn kan aldrig påverka hur de blir till och ska heller inte straffas för det. Det borde vara och är nu en självklar trygghet att slippa riskera att fråntas sin egen förälder, förklarar Anna Nordqvist.

Enligt de regler som börjar gälla den 1 augusti kommer den som räknas som rättslig förälder i det land där ens barn föddes, och är gift eller sambo med den som fött barnet, att räknas som rättslig förälder i Sverige. De nya reglerna gör inte skillnad på om barn kommit till med hjälp av heminsemination eller på klinik, eller med en donator som kan bli känd för barnet eller inte. De gör inte heller skillnad på barn som fötts innan eller efter det att lagändringen trätt i kraft.