Ben & Jerry’s ingår samarbete med RFSL

RFSL

Kampanj för rättvisa asylutredningar för hbtqi-personer.

Glassaktivisten Ben & Jerry’s har ingått samarbete med RFSL i en ny kampanj i syfte att uppmärksamma och påverka den felbehandling asylsökande hbtqi-personer möter i asylprocessen. I regeringens regleringsbrev till Migrationsverket vill RFSL och Ben & Jerry’s se till att riktlinjer inkluderas för att försäkra att hbtqi-personer som söker asyl får en rättvis chans till det skydd de behöver. Nu uppmanar Ben & Jerry’s alla sina aktivist- och glassfans att skriva under en namninsamling (signa här).

En nyligen utförd utredning av RFSL på över 2000 asylärenden, visar att svenska migrationsmyndigheter tar livsavgörande beslut för hbtqi-asylsökanden baserat på stereotyper om hur hbtqi-personer förväntas bete sig och känna för att anses vara trovärdiga.

Den här kampanjen uppmanar regeringen och Morgan Johansson att säkerställa att felbehandlingen av hbtqi-asylsökanden stoppas. Genom en kampanj och namninsamling vill Ben & Jerry’s och RFSL öka kunskapen och höja medvetenheten om situationen för hbtqi-asylsökanden och säkerställa en ny process som utesluter omedveten och medveten partiskhet vid asylintervjuer och beslutsfattande hos migrationsmyndigheterna.

Under hösten kommer Ben & Jerry’s att driva en kampanj för att uppmana människor till att skriva under en namninsamling via sin hemsida. Namninsamlingen lämnas in till Regeringen i oktober med syfte att påverka innehållet i regleringsbrevet för asylsökande till Migrationsverket.

– Ingen ska någonsin behandlas orättvist på grund av sin könsidentitet, sexuella läggning eller hur man väljer att uttrycka sig. Men det är precis det som har hänt många hbtqi-personer som söker asyl i Sverige. Vi vet att ibland blir aktivism lättare med en skopa Ben & Jerry’s och vi är så glada att få samarbeta med RFSL och tillsammans med våra fans sätta ljus på denna orättvisa och pådriva en förändring, säger Maja Sundgren, Nordisk ansvarig för Ben & Jerry’s.

Problematiken hos migrationsmyndigheterna ligger delvis i begränsad utbildning hos de som utför asylutredningarna. Hbtqi-asylsökande, i behov av säkerhet och skydd i Sverige, förväntas kunna beskriva sig själva på ett sätt som passar in i förlegade kriterier och fördomar. Som ett resultat av den förlegade processen, skickas människor i behov av skydd tillbaka till en ofta mycket utsatt situation.

– Vår utredning på över 2000 asylärenden visar på återkommande orättvis behandling av hbtqi-personer. Vi vill öka medvetenheten om denna felbehandling som asylsökanden möter och den risk de utsätts för. Med ett stort tryck från allmänheten hoppas vi kunna påverka regeringens direktiv till migrationsmyndigheterna och försäkra att hbtqi-personer som söker säkerhet blir behandlade med respekt och värdighet och ges en rättvis chans att få det skydd de behöver. Ben & Jerry’s har redan ett stort engagemang i asylrättsfrågor och vi är glada att kunna driva den här kampanjen med dem. Med Ben & Jerry’s hjälp kan vi nå nya målgrupper med detta viktiga initiativ, säger Deidre Palacios, ordförande RFSL Sverige.

I oktober lämnas namninsamlingen in till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.