Banbrytande dom i hiv-fall

RFSL

Idag (7 juni 2018) beslutade Högsta domstolen att ogilla ett åtal om framkallande av fara för annan mot en person som lever med hiv och som haft oskyddat sex med en annan man. Mannen hade en välfungerande hivbehandling och så låga virusnivåer att de inte går att mäta i blodet. Risken att överföra hiv till den andre var i princip därför noll. För att kunna döma någon för “framkallande av fara för annan” måste det ha funnits en faktiskt risk för hivöverföring. Domstolen ansåg att någon sådan risk inte förelåg och ogillade alltså åtalet.

Internationell kritik

Internationellt sett så har Sverige stuckit ut i den här frågan. Antalet åtal och domar i relation till antalet människor som lever med hiv har varit betydligt högre i Sverige än i de flesta andra länder. I få länder har hiv förknippats med brott och straff så mycket som här. FN-organet UNAIDS konstaterade redan år 2008 att kriminalisering av hivexponering och hivöverföring inte leder till positiva konsekvenser för hivprevention, utan enbart leder till ökat stigman för personer som lever med hiv. Det kan innebära en ökad risk för folkhälsan och ett hot mot mänskliga rättigheter. Trots detta har Sverige fortsatt dra personer inför rätta för oskyddat sex utan risk.

Slut på mörk historia

RFSL har under många år kritiserat hur rättsväsendet har behandlat personer med hiv. Dagens dom är därför mycket välkommen.

– Sverige har haft en mörk historia av att åtala och döma personer där det inte funnits någon risk för hivöverföring. Nu blir det äntligen ändring på det, säger Sandra Ehne, förbundsordförande för RFSL.

Klicka här för att läsa domen i sin helhet