27 länder uppmanar FN att skydda transkvinnor

RFSL

För första gången i historien har 27 länder riktat en tydlig uppmaning till FN:s råd för mänskliga rättigheter att omedelbart stärka skyddet för transpersoner, särskilt transkvinnor. Länderna uppmanade även regeringar att arbeta tillsammans med transledda organisationer för att uppmärksamma orättvisor och förtryck som drabbar många inom transcommunityt.

RFSL och andra civilsamhällesorganisationer har arbetat i många år med att rikta strålkastarljuset mot situationen för transpersoner globalt. Vi har bland annat uppmärksammat att fördomar och stigma ofta till att transpersoner hamnar i samhällets marginaler, utan möjlighet att få arbete eller bostad. Forskning visar dessutom att antalet våldsbrott mot transpersoner ökat på senare tid och sedan 2008 har minst 3 664 personer ur communityt mördats.

I ett gemensamt uttalande med APTN, GATE, ILGA World och TGEU betonar RFSL vikten av att de 27 staterna nu uppmärksammar den svåra situation många transpersoner lever i:

– Detta är ett historiskt steg framåt för den globala transrörelsen. För första gången någonsin har stater ställt sig först i ledet och tagit kommando när det kommer till att erkänna de historiska orättvisor som människor med olika könsidentiteter -och uttryck fortfarande tvingas utstå. Att staterna uppmanar sina egna regeringar och andra att arbeta tillsammans med civilsamhället för att öka kunskapen är ett stort steg.

Läs hela vårt gemensamma uttalande här (på engelska).

Trans Advocacy Week

UN Trans Advocacy Week är ett samlingsprojekt som leds av APTN, GATE, ILGA World och RFSL. Initiativet startade 2017 och syftar till att stötta transpersoner att göra sin röst hörd i olika FN-sammanhang för att säkerställa att transledda organisationer får en tydlig roll i beslutsprocesser på internationell nivå. Evenemanget hålls årligen i samband med att FN:s råd för mänskliga rättigheter möts.

I år, under rådets 47:e session, hålls UN Trans Advocacy Week digitalt på grund av den pågående Covid-19-pandemin. I olika sammanhang kommer transaktivister från hela världen att samlas för att diskutera vikten av att brygga broar och arbeta tillsammans. Läs mer om Trans Advocacy Week och hur du kan stötta initiativet här.