RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

Frågor och svar om vård för unga med könsdysfori

Vad är kön? Det vi kallar för "kön" kan förstås utifrån flera olika aspekter. Könsidentitet är det kön man känner sig som. Helt enkelt det kön man känner att man har. Det behöver inte överensstämma med hur ens kropp ser ut. Alla människor har själva rätt att bestämma vilken könsidentitet de har. Könsuttryck är hur…

RFSL:s åsikter om könsbekräftande vård

RFSL:s utgångspunkt är att de unga transpersoner som behöver vård ska få det utan att lagstiftningen står i vägen för i vissa fall livsnödvändig vård. Utredningsteamens uppgift är att utreda vem som lider av könsdysfori, och för vilka personer som olika former av könsbekräftande vård är det rätta sättet att behandla det lidandet på.

Detaljerad information om könsbekräftande vård

Många transpersoner behöver vård och behandling för att kroppen och/eller det juridiska könet ska stämma bättre överens med könsidentiteten. Det är viktigt för välmåendet. Här finner du en kort översikt över hur vården fungerar.