Insamling

VerksamhetRFSL

Insamlingsstiftelsen RFSL stödjer initiativ i Sverige och i världen för att främja hbtqi-personers rättigheter. Många verksamheter och projekt skulle inte kunna genomföras utan stöd från privatpersoner, organisationer och företag. Förutom att RFSL har lång erfarenhet av att driva och stötta projekt så granskas vi även av Svensk insamlingskontroll.

Vad är insamlingsstiftelsen

RFSL Insamlingsstiftelsen samlar in pengar till förmån för hbtqi-personers rättigheter i Sverige och världen. Du bestämmer själv hur mycket du ska ge och om du ska ge en engångsgåva eller bli månadsgivare – vi ser till att varje krona gör nytta.

Vad gör Insamlingsstiftelsen RFSL?

Stiftelsen stödjer initiativ i Sverige och i världen för att främja hbtqi-personer rättigheter. Detta görs bland annat genom att delfinansiera långsiktiga kapacitetsuppbyggande projekt för hbtqi-rörelsen i olika delar av världen, till exempel Afrika och Asien. Andra saker som stiftelsen gör är att bidra till att bygga upp en ”nödfond” för situationer där säkerhetsläget gör att hbtqi-aktivister på kort tid behöver evakueras, få stöd till advokatkostnader osv.

I Sverige jobbar stiftelsen bland annat med att finansiera socialt och juridiskt stöd till hbtqi-migranter genom RFSL nätverket Newcomers och genom RFSL:s asyljuridiska rådgivning.

Så vet du att pengarna hamnar rätt

Insamlingsstiftelsen RFSL har ett så kallat 90-konto. Det betyder att verksamheten granskas av Svensk Insamlingskontroll utöver den granskning som sker av Insamlingsstiftelsen RFSL:s auktoriserade revisore. Svensk Insamlingskontroll förfogar över alla sjusiffriga plusgirokonton som börjar på 90.

Endast föreningar som godkänns av Svensk Insamlingskontroll har rätt till ett 90-konto. För givaren är det en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går dit de ska. Regeln är att minst 75 procent av insamlade medel ska gå till kärnverksamhet. Maximalt 25 procent får gå till administration.

Insamlingsstiftelsens 90-konton, till vilka donation kan inbetalas, är:
Bankgiro: 900-4086
Plusgiro: 900408-6
Swish: 123 900 40 86

Vem står bakom Insamlingsstiftelsen?

Insamlingsstiftelsen RFSL instiftades av RFSL:s förbundsstyrelse och är registrerad sedan 2013.  Ändamålet är att samla in medel till förmån för arbetet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och intersexpersoners rättigheter i Sverige och världen genom bland annat internationella utvecklingssamarbeten, hjälpverksamhet, opinionsbildning, informationsspridning och utbildning. Insamlingsstiftelsen följer de regler som gäller för 90-konto.

)0-konto logga

Insamlingsstiftelsens styrelse

RFSL:s förbundsstyrelse utser Insamlingsstiftelsens styrelse för samma mandatperiod, två år, som förbundsstyrelsen själv har. En person i styrelsen är också ledamot i förbundsstyrelsen, medan RFSL Ungdom har möjlighet att utse en person.

Johnny Kroneld Federley, ordförande
Helena Westin, vice ordförande
Maria Sjödin, ledamot
Joachim Höggren, ledamot
Moa Björnemalm, ledamot (representant från RFSL:s förbundsstyrelse)
Lovise Haj Brade, suppleant
Peter Sidlund Ponkala, suppleant

Viktiga principer och redovisning

Årsredovisning 2020 (2019) (2018)

Effektrapport 2020 (2019) (2018)

StadgarUppförandekod för förtroendevalda Anti corruption policy

Kontakt

E-post: stiftelsen@rfsl.se
Telefon: 08-50 162 900


Företag?

Vi har idag ett flertal samarbeten med små som stora aktörer och tack vare deras stöd kan vi göra skillnad – vill ni bidra till vårt arbete genom ett större samarbete eller en mindre engångsgåva? Kontakta Fredrik Nilsson, insamlingschef på RFSL, du når honom på 073-660 75 05 eller fredrik.nilsson@rfsl.se.

Testamente?

Det finns många sätt att stötta RFSL:s arbete för hbtqi-personers liv och rättigheter i Sverige och världen, ett sätt som genom åren verkligen gjort skillnad är de testamentsgåvor RFSL fått. 

Att upprätta ett testamente är enkelt och du bestämmer hur dina tillgångar ska fördelas. Insamlingsstiftelsen RFSL är medlemmar i Giva Sverige, en branschförening som arbetar för tryggt givande, och de har sammanställt många av de vanligaste frågorna gällande just testamente som du hittar här.

För att nämna RFSL i ditt testamente är det viktigt att du anger både RFSL:s insamlingsstiftelse; Insamlingsstiftelsen RFSL och organisationsnummer 802477-8196

Till exempel kan en formulering där du inte vet det exakta beloppet som du vill testamentera vara ”20% av min kvarlåtenskap ska gå till Insamlingsstiftelsen RFSL (org nr 802477-8196)”.

Önskar du Juridisk rådgivning kan RFSL erbjuda förmånligt erbjudande på rådgivning från Familjens Jurist, kontakta stiftelsen@rfsl.se för mer information eller om du har frågor om testamenten eller givande. Du kan även kontakta Fredrik Nilsson, insamlingschef på RFSL, du når honom på 073-660 75 05 eller fredrik.nilsson@rfsl.se.