Insamlingsstiftelsen

Om ossRFSL

Insamlingsstiftelsen RFSL stödjer initiativ i Sverige och i världen för att främja hbtq-personer rättigheter. Många verksamheter och projekt skulle inte kunna genomföras utan stöd från privatpersoner, organisationer och företag. Förutom att RFSL har lång erfarenhet av att driva och stötta projekt så granskas vi även av stiftelsen för insamlingskontroll.

)0-konto logga

Vad är insamlingsstiftelsen

RFSL Insamlingsstiftelsen samlar in pengar till förmån för hbtq-personers rättigheter i Sverige och internationellt. Du bestämmer själv hur mycket du ska ge – vi ser till att varje krona gör nytta.

Vad gör Insamlingsstiftelsen RFSL?

Stiftelsen stödjer initiativ i Sverige och i världen för att främja hbtq-personer rättigheter. Detta görs bland annat genom att delfinansiera långsiktiga kapacitetsuppbyggande projekt för hbtq-rörelsen i olika delar av värden till exempel Sydafrika och Indonesien. Andra saker som stiftelsen gör är att bidra till att bygga upp en ”nödfond” för situationer där säkerhetsläget gör att hbtq-aktivister på kort tid behöver evakueras, få stöd till advokatkostnader osv.

I Sverige jobbar stiftelsen bland annat med att finansiera socialt och juridiskt stöd till hbtq-flyktingar och nyanlända genom RFSL nätverket Newcomers och genom RFSL:s asyljurister.

Så vet du att pengarna hamnar rätt

Insamlingsstiftelsen RFSL har ett så kallat 90-konto. Det betyder att verksamheten granskas av Svensk Insamlingskontroll utöver den granskning som sker av Insamlingsstiftelsen RFSL:s auktoriserade revisore. Svensk Insamlingskontroll förfogar över alla sjusiffriga Plusgirokonton som börjar på 90.

Endast föreningar som godkänns av Svensk Insamlingskontroll har rätt till ett 90-konto. För givaren är det en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går dit de ska. Regeln är att minst 75 procent av insamlade medel ska gå till kärnverksamhet. Maximalt 25 procent får gå till administration.

Insamlingsstiftelsens 90-konton, till vilka donation kan inbetalas, är:
Bankgiro: 900-4086
Plusgiro: 900408-6

Vem står bakom Insamlingsstiftelsen?

Insamlingsstiftelsen RFSL instiftades av RFSL:s förbundsstyrelse och är registrerad sedan 2013.  Ändamålet är att samla in medel till förmån för arbetet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter i Sverige och internationellt genom bland annat internationella utvecklingssamarbeten, hjälpverksamhet, opinionsbildning, informationsspridning och utbildning. Insamlingsstiftelsen följer de regler som gäller för 90-konto.

Insamlingsstiftelsens styrelse

RFSL:s förbundsstyrelse utser Insamlingsstiftelsens styrelse för samma mandatperiod, två år, som förbundsstyrelsen själv har. En person i styrelsen är också ledamot i förbundsstyrelsen och en person är anställd ansvarig för insamling vid RFSL:s förbundskansli.

Helena Westin, Ordförande
Johnny Federley, Vice ordförande
Maria Sjödin, Ledamot
Emelie Mire Åsell, Ledamot (Representant från RFSL:s förbundsstyrelse)
Joachim Höggren, Suppleant
Ivonne Broberger, Suppleant (Representant från RFSL:s förbundskansli)

Läs mer om styrelsen här.

Viktiga principer och redovisning

Anti corruption policy 20131117 Arsredovisning_2016 Stadgar insamlingsstiftelsen Uppförandekod för förtroendevalda (PDF, öppnas i nytt fönser

Uppförandekod för förtroendevalda (PDF, öppnas i nytt fönster

Stadgar insamlingsstiftelsen (PDF, öppnas i nytt fönster)

Effektrapport 2017

Årsredovisning_2016 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Kontakt

E-post: stiftelsen@rfsl.se
Telefon: 08-50 162 900