Insamlingsstiftelsen

Om ossRFSL

Insamlingsstiftelsen RFSL stödjer initiativ i Sverige och i världen för att främja hbtq-personer rättigheter. Många verksamheter och projekt skulle inte kunna genomföras utan stöd från privatpersoner, organisationer och företag. Förutom att RFSL har lång erfarenhet av att driva och stötta projekt så granskas vi även av stiftelsen för insamlingskontroll.

)0-konto logga

 

Vad är insamlingsstiftelsen

Insamlingsstiftelsen RFSL har startats för att samla in pengar för arbetet för hbtq-personers rättigheter i Sverige och världen. Du bestämmer själv hur mycket du ska ge – vi ser till att varje krona gör nytta.

Så vet du att pengarna hamnar rätt

Insamlingsstiftelsen RFSL har ett så kallat 90-konto. Det betyder att verksamheten granskas av Svensk Insamlingskontroll utöver den granskning som sker av Insamlingsstiftelsen RFSL:s auktoriserade revisore. Svensk Insamlingskontroll förfogar över alla sjusiffriga Plusgirokonton som börjar på 90.

Endast föreningar som godkänns av Svensk Insamlingskontroll har rätt till ett 90-konto. För givaren är det en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går dit de ska. Regeln är att minst 75 procent av insamlade medel ska gå till kärnverksamhet. Maximalt 25 procent får gå till administration.

Vad gör Insamlingsstiftelsen RFSL?

Stiftelsen stödjer initiativ i Sverige och i världen för att främja hbtq-personer rättigheter. Detta görs bland annat genom att delfinansiera långsiktiga kapacitetsuppbyggande projekt för hbtq-rörelsen i olika delar av värden till exempel Sydafrika och Indonesien. Andra saker som stiftelsen gör är att bidra till att bygga upp en ”nödfond” för situationer där säkerhetsläget gör att hbtq-aktivister på kort tid behöver evakueras, få stöd till advokatkostnader osv.

I Sverige jobbar stiftelsen bland annat med att finansiera socialt och juridiskt stöd till hbtq-flyktingar och nyanlända. Stiftelsen samarbetar också med stöd verksamheter för unga hbtq-personer genom projektet hbtqkojan.

2016, två exempel

Som ett exempel fick RFSL:s Newcomersverksamhet  400.000 kronor och Indonesienprojektet 100.000 kronor under 2016.

Indonesien

– I Indonesien har under 2016 den våg av ökad hets, våld och stigmatiserande medial uppmärksamhet mot hbtq-personer gjort att RFSLs samarbetsorganisation har arbetat mycket med akut stöd till hbtq-personer, och med att motarbeta det lagförslag som drivs av extremistgrupper för att kriminalisera homosexualitet, berättar RFSL:s internationella projektledare Katarina Stenkvist.
Newcomers i prideparaden

– Med pengarna från insamlingsstiftelsen har vi kunnat stödja och utveckla lokala Newcomersgrupper runt om i Sverige, samt den juridiska rådgivningen som vi har på RFSL.

Inom de olika grupperna som mottagit bidrag från Insamlingsstiftelsen har vi använt pengarna till att bland annat resor till både asylutredningar och juristbesök, men också arrangerat aktiviter av varierande teman och studiebesök, berättar Jasminé Mehho, projektledare RFSL Newcomers.
Många av de aktiviteter och de olika tillställningar som Newcomers arrangerar är kopplade till Empowerment – för att stärka medlemmarna i deras situation genom ökat kunskap om deras rättigheter och vilka möjligheter de kan påverka sina egna liv i Sverige.

Vem står bakom Insamlingsstiftelsen?

Insamlingsstiftelsen RFSL instiftades av RFSL:s förbundsstyrelse och är registrerad sedan 2013.  Ändamålet är att samla in medel till förmån för arbetet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter i Sverige och internationellt genom bland annat internationella utvecklingssamarbeten, hjälpverksamhet, opinionsbildning, informationsspridning och utbildning. Insamlingsstiftelsen följer de regler som gäller för 90-konto.

Hur vet jag att pengarna används korrekt?

Alla beslut om att dela ut pengar från stiftelsen tas av Insamlingsstiftelsen RFSL:s styrelse. Insamlingsstiftelsen följer de regler som gäller för 90-konto.

Vilka sitter med i stiftelsens styrelsen?

Helena Westin, Ordförande
Maria Sjödin, Ledamot
Johnny Federley, Ledamot
Joakim Höggren, Ledamot

Läs mer om styrelsen här.

Prata och diskutera i sociala medier

Sprid gärna vidare information om hur man kan bidra med att stärka hbtq-personers rättigheter. Dela gärna url:en till den här sidan eller till någon av våra projekt.

Har du en blogg? Vi blir glada om du har lust att skriva ett blogginlägg om Insamlingsstiftelsen RFSL och våra projekt. Kanske är det något projekt som du brinner extra för. Länka gärna till insamlingsstiftelsen.se och meddela oss så uppmärksammar vi ditt blogginlägg på sajten.

Viktiga principer och redovisning

Anti corruption policy 20131117 Arsredovisning_2016 Stadgar insamlingsstiftelsen Uppförandekod för förtroendevalda (PDF, öppnas i nytt fönser

Uppförandekod för förtroendevalda (PDF, öppnas i nytt fönster

Stadgar insamlingsstiftelsen (PDF, öppnas i nytt fönster)

Årsredovisning_2016 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Kontakt

E-post: stiftelsen@rfsl.se
Telefon: 08-50 162 900