#5 Världsdagen om våld och övergrepp mot äldre

Idag 15 juni är det världsdagen om våld och övergrepp mot äldre. 

Ett ämne som det talas väldigt lite om är äldre hbtqi-personers erfarenheter av och utsatthet för våld i nära relationer. Seniorbloggen har intervjuat Carina Wrangebo, tidigare kurator på RFSL:s stödmottagning.

Vad vet vi om äldre hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer?

-Inte så mycket! Det beror på att det inte finns så mycket forskning på äldre hbtqi-personers erfarenheter. Däremot kan vi utifrån det vi vet om äldres utsatthet och hbtqi-personers utsatthet generellt, bilda oss en uppfattning om hur det skulle kunna se ut just hos gruppen äldre hbtqi-personer.

-Det vi vet om hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer är att det finns stora likheter med mäns våld mot kvinnor och hedersförtryck. Det är liknande mekanismer som ligger bakom. När det gäller hbtqi-personer hänger det ihop med samhällets acceptans och möjligheten att leva öppet. Hbtqi-personer som inte lever öppet hamnar lätt i en “dubbel isolering”, till exempel om relationen inte har accepterats av ens familj. En annan aspekt är att den utsatta kan vara lojal med sin partner om denna inte är öppen. Man vill inte outa sin relation genom att tala öppet om övergrepp eller anmäla. Omvänt kan det vara så att förövaren hotar med att outa relationen om det är den utsatta som inte är öppen.

-När det handlar om våld mot äldre så är det ju fråga om en särskild utsatthet just på grund av ålder. Det kan handla om att man blir mer beroende av hjälp från sina barn eller från äldreomsorgen. Är du äldre och hbtqi-person och har barn tillkommer aspekten om huruvida dina barn accepterar dig. Det är också många äldre hbtqi-personer som inte är öppna med sin identitet eller relation inför omsorgspersonalen. Det gör att det kan bli svårare för den personal som möter äldre att upptäcka en situation där en person är utsatt. Risken finns att personen mörkar våldet i rädsla för att behöva berätta om sin relation eller identitet.