RFSL debates

PressRFSL

RFSL regularly writes opinion articles for different types of media; alone or with cooperating partners. Here you find the most recently published pieces.

2020

13 May 2020
Everyone is entitled to treatment for their gender dysphoria

April 3 2020
Vi måste skydda de med tillfälliga uppehållstillstånd

March 26 2020
Vår medmänsklighet prövas av corona

February 27 2020
Det är hög tid för en ny och modern könstillhörighetslag

2019

December 2 2019
Inga fler migranter ska dö på Medelhavet, Ylva Johansson

October 30 2019
Nej, vi kampanjar inte mot sexköpslagen

October 4 2019
Vi måste ansluta oss till koalitionen

July 31 2019
Ni viftar med flaggor medan hbtq-flyktingarna skickas ut

July 30 2019
Dags att ta frågan om inkludering inom idrotten på allvar

June 18 2019
Flytt till Sverige innebär att barn förlorar en mamma

May 13 2019
Idrotten måste ta ställning mot kränkande könstest

May 9 2019
Låt inte migrationen villkora EU:s bistånd

May 3 2019
Provocerande av ett feministiskt parti som MP

March 15 2019
Felaktiga påståenden om könsbekräftande vård

March 12 2019
På väg mot likabehandling av alla gifta par

March 11 2019
Vi behöver en ny könstillhörighetslag

January 12 2019
Ingen ska behöva sluta för att man kommer ut

2018

November 8 2018
SD:s motstånd mot hbtq-personers rättigheter omsätts i praktisk politik

October 30 2018
Vi måste ta hoten mot demokratin på allvar

August 1 2018
Polisen tar inte hot om våld mot oss på allvar

January 28 2018
Tredje juridiskt kön är i vissa fall en fråga om liv eller död

January 23 2018
Lagen ska inte får stoppa rätt att byta juridiskt kön

2017

December 25 2017
Nej, alla är inte välkomna hem i jul

December 8 2017
Hivstrategin måste matchas med resurser

November 20 2017
Er tystnad är ett svek mot transpersoner

October 20 2017
HD:s prövning är välkommen – åtala inte personer som lever med hiv om överföring inte har skett

October 20 2017
Majoritet av landstingen glömmer hbtq-gruppen

October 6 2017
Rättspraxis, rättsmedel och ansvar – tre punkter för att stärka skyddet mot diskriminering

September 18 2017
Vår frihet är under attack – hjälp oss!

August 4 2017
Rätten att välja kön – fråga om liv eller död

August 2 2017
Ändra grundlagen – säkra hbtq-personers rättigheter!

March 10 2017
Ska vi vänta tio år till på en jämlik föräldrabalk?

January 23 2017
Franco är säker – han blir dödad i Nigeria

2016

November 18 2016
Transpersoners liv kan förbättras radikalt

September 30 2016
Bantad budget kan få smittsjukdomar att öka

September 22 2016
Omänsklig vårdkö för transpersoner

September 9 2016
Kraftsamling nödvändig för att stoppa aids, tuberkulos och malaria

July 28 2016
Nej Robert hannah, RFSL har inte struntat i förorten

July 25 2016
Transpersoners hälsa kan inte vänta längre

May 23 2016
Nyckfull byråkrati drabbar utsatta cancerpatienter

January 12 2016
Äntligen får singlar hjälp att skaffa barn

2015

December 2 2015
Bistånd avgörande för hbtiq-rörelsen

July 30 2015
Avskaffa hiv-positivas informationsplikt

June 30 2015
Ge skadestånd till tvångssteriliserade transpersoner

May 26 2015
 RFSL har inte ”monopol”

May 17 2015
Dags för hbtq-politisk handling, regeringen

April 27 2015
”RFSL har inte hbtq-monopol”

April 16 2015
Homosexualitet handlar om kärlek

March 18 2015
Brist i stöd till hbtq – personer som säljer sex

2014

December 24 2014
Polisen bryter mot utlänningslagen

December 1 2014
Världsaidsdagen 2014: Kampen mot hiv handlar om makt

October 9 2014
Vi hoppas att utredningen fortsätter enligt plan

October 7 2014
Barnets bästa inte alltid det genetiska

October 3 2014
Migrationsverket isolerar den ugandiska hbtq-rörelsen

June 16 2014
Nordiskt Forum normaliserar rasism

January 9 2014
OS-sponsorerna struntar i egna regler om rättigheter

2013

December 6 2013
Lågt förtroende för samhällets stödinsatser leder till bristande stöd

November 26 2013
Erkänn Ugandas hbtq-problem, Göran Hägglund

October 9 2013
Medierna måste sluta kalla människor hivmän och hivkvinnor

July 11 2013
Säkra hbtq-personers rätt till asyl

July 5 2013
Asylprocessen måste bli rättssäker för hbtq-personer

2012

December 7 2012
Regeringen olyckligt tyst om Tonio Borg

October 11 2012
Hbt-personers ohälsa en konsekvens av samhällets homofobi

September 26 2012
Ännu ingen jämlikhet för landets ofrivilligt barnlösa

August 1 2012
Sverige måste sluta avvisa hbt-flyktingar

July 24 2012
Sverige ligger efter

April 3 2012
”Onödigt och okänsligt att dröja med att avskaffa tvångssteriliseringarna”

Tags:

debatt politik