Låt män som har sex med män ge blod efter tre månader

Det råder blodbrist i dag. Men en man som har sex med en annan man vänta i tolv månader för att få ge blod, trots att alla sexuellt överförbara sjukdomar i blodet går att upptäcka inom tre månader. Sänk tidsgränsen nu.

1 oktober 2020

RFSL och Regnbågsblod har länge tyckt att 12 månader är orimligt långt, eftersom relevanta infektioner som kan överföras sexuellt kan hittas i blodet betydligt tidigare än så. Fram till 2009 var män som har sex med män permanent avstängda från att lämna blod och nu har det gått mer än ett decennium sedan 12-månadersregeln infördes. Därför var det glädjande att Socialstyrelsen 2018 startade en översyn av blodgivningsreglerna. Resultatet blev en besvikelse.

Socialstyrelsens nya förslag är att tiden en person måste vänta med att lämna blod efter sexuell risk kortas från 12 månader till fyra månader. Redan idag, med tillgänglig teknik för testning av blod, skulle tiden kunna sänkas till tre månader utan att riskera patientsäkerheten. Varför förslaget ändå landar i fyra månader är för oss oförståeligt. Efter tre månader syns alla relevanta sexuellt överförbara infektioner i blodet.

Kanada har redan infört tre månaders karenstid för män som har sex med män. Samtidigt pågår där intensiv forskning kring riskgrupper, riskbeteenden och karenstider. Målet är att utveckla ett regelverk som bygger på evidens och reell risk. Vi vill att Sverige gör samma sak, för att säkerställa en säker blodgivningsverksamhet samt att så många som möjligt ska kunna bidra som blodgivare.

De många regler som finns nu är förvirrande och, i många fall, omöjliga att följa. Även i det nya förslaget är det oklart vad som anses utgöra sexuell risk. Allt sexuellt umgänge utgör inte risk för överföring av blodburna infektioner. Sex över webcam är exempelvis otroligt säkert sex, oavsett vem du har sex med.

När blodgivningsreglerna utformades infördes särskilda regler för olika grupper där prevalensen av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner är högre. Detta är förståeligt. Men nu behövs ny forskning för att utröna om uppdelningen är relevant även i framtiden, eller om blodgivningsreglerna skulle kunna förändras och individuella riskbedömningar göras utan att äventyra säkerheten.

Vi kräver:
– att Socialstyrelsen sänker karenstiden för blodgivning efter sexuell risk till 3 månader.
– att Socialstyrelsen förtydligar vilka sexuella praktiker som anses utgöra sexuell risk.
– att Sveriges regering ger Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram ny svensk kunskap kring om och hur blodgivningsreglerna skulle kunna förändras för att öka tillgången på blod och plasma på ett säkert och evidensbaserat sätt.

Det är återkommande blodbrist i vården. Nya kunskapsbaserade regler skulle gynna alla. Vi skulle få fler blodgivare, ökad patientsäkerhet och mindre stigmatisering.

Debattartikeln publicerades i Göteborgs-Posten den 1 oktober 2020

Tobias Ström, ordförande Regnbågsblod
Deidre Palacios, förbundsordförande RFSL