RFSL fyller 70 år!

RFSL

Idag firar en av världens äldsta hbtqi-organisationer 70 år. RFSL har gått från att vara en undergroundrörelse, där medlemmarna ofta träffades i hemlighet, till att bli en organisation som tar plats för hbtqi-personers rättigheter i Sverige och globalt.

RFSL bildades den 21 oktober 1950, för exakt 70 år sedan. 36 personer, 35 män och en kvinna, hade samlats i Solna för att spela grammofon, dansa och starta en svensk sektion av den danska organisation för homosexuella som grundades 1948.

Svartvit bild från 1986. Sex personer står runt ett bord och tittar ner. På bordet finns RFSL:s med informationsmaterial.
RFSL-s informationsbord om förbundets AIDS-rådgivning (1986) Foto Hans Lundqvist

RFSL har idag en självklar plats inom svenskt folkhälsoarbete och är en unik kunskapsresurs i samhället. RFSL  bedriver påverkansarbete i FN och förmedlar svenskt bistånd, men är fortfarande en gräsrotsrörelse med medlemmar över hela Sverige. 

RFSL har flera gånger varit först med att väcka frågor som senare blivit verklighet. Till exempel 1953, när RFSL, i en skrivelse till Socialdepartementet, väckte frågan om äktenskap för samkönade par. Den egna styrelsen ansåg dock att förslaget var så vågat att man övervägde att återkalla det: ”Fara är att tidningarna skulle ägna stort intresse om de fingo vetskap härom”, står det i ett protokoll från 1954.

Sören Juvas var förbundsordförande 2001-2010. Under hans ledning fick RFSL slutligen igenom möjligheten till samkönat äktenskap och gemensamt föräldraskap. 

Under Kristdemokraternas dag på Almedalsveckan 2007, passade RFSL:s förbundsordförande Sören Juvas (längst ner till höger) och hans partner Daniel Juvas på att gifta sig.

Sören Juvas sammanfattar sina år som förbundsordförande:

– Verksamheten blev bredare, vi blev en feministiskt organisation och det internationella engagemanget fördjupades. RFSL blev en av FN erkänd organisation och hbtq-frågor blev allmängiltiga under den här perioden. RFSL kom också att arbeta mer rättighetsbaserat, det ses som självklart idag, men krävde hårt arbete.

Under nästa förbundsordförande, Ulrika Westerlund, togs tvångssteriliseringar av transpersoner bort 2013.

Demonstration på Mynttorget mot tvångssteriliseringar.

– Det ligger långt fram i mitt minne att vi, tillsammans med andra (särskilt måste juristen Kerstin Burman nämnas), till slut fick bort tvångssteriliseringarna av människor som vill ändra juridiskt kön. Och att vi dessutom några år senare fick till skadestånd för de som redan hade tvångssteriliserats. En annan utveckling av RFSL som jag tycker har varit fantastisk är etablerandet av RFSL Newcomers. Jag är glad att jag fick vara en liten del av det också!

Idag arbetar RFSL brett för att förbättra hbtqi-personers livsvillkor i Sverige och andra länder och ett viktigt bidrag från RFSL är att hbtq-perspektiv inkluderades i förberedelserna till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. 

– Prioriterade områden som RFSL arbetar med särskilt är rättigheter för regnbågsfamiljer, asylsökande, trans- och intersexpersoner och seniorer, säger Deidre Palacios, RFSL:s nuvarande förbundsordförande.

Du är väl medlem?

Historisk tillbakablick, viktiga årtal

Frigörelseveckan 1985. Foto B. Henriksson

Ett av de första genombrotten i RFSL:s målmedvetna kamp för rättigheter kom 1973, när riksdagen uttalade att ”homosexuell samlevnad är från samhällets synvinkel en fullt acceptabel samlevnadsform”. Andra reformer RFSL arbetat för och som förändrat livet till det bättre för hbtq-personer i Sverige är:

1979 – Socialstyrelsen stryker homosexualitet från sin klassifikation över sjukdomar.

1995 – Det blir möjligt för samkönade par att ingå registrerat partnerskap.

2003 – Samkönade par får möjlighet att inneha gemensamt föräldraskap, vilket två år senare följs av att par bestående av två kvinnor ges tillgång till assisterad befruktning.

2009 – Det blir möjligt för samkönade par att ingå äktenskap. 

2013 – Kravet att vara steriliserad för transpersoner som önskar ändra juridiskt kön och få tillgång till könsbekräftande vård tas bort ur den könstillhörighetslag som sedan 1972 gjort det möjligt att ändra juridiskt kön.