RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

Ekonomisk kompensation till tvångssteriliserade

Idag den 27 april meddelade folkhälsominister Gabriel Wikström (S) att regeringen beslutat om att ta initiativ till en ny lag som ska möjliggöra ekonomisk kompensation till de personer som tvångssteriliserats till följd av tidigare krav i könstillhörighetslagen.

Frågor och svar, vad händer nu?

RFSL har haft en dialog med departementet som meddelat att de kommer lägga fram ett lagförslag om att betala ut ersättning frivilligt till de som blivit steriliserade till följd av könstillhörighetslagen. Här hittar du frågor och svar om vad som händer nu.