2019-04-02 – Uppdrag granskning om vård för unga transpersoner

Trans och intersexRFSL

Uppdrag Granskning har sänt ett reportage om vård för unga transpersoner. Programmet handlar om ökningen av unga personer som uppsöker vård för könsdysfori och reportaget lyfter fram för allt fram personer som fått felaktig vård och föräldrar till transpersoner som är kritiska till transvården. RFSL:s utgångspunkt är att den som behöver vård ska få det, och att vi behöver en lagstiftning och en vård som utgår från individens behov.

RFSL och RFSL Ungdom håller självklart med om att vården för transpersoner behöver granskas och förbättras, och att det behövs mer forskning kring varför antalet personer som söker vård ökar. Men det är viktigt för oss att säga att Uppdrag granskning har valt en väldigt förenklande vinkling på sitt program. Programmet visar bara personer som är skeptiska till vård som har getts, det finns inga berättelser från personer som mår bättre av sin vård eller som mår dåligt av bristande tillgång på vård, de två perspektiv som vi oftast möter.

Vi anser självklart att en bra könsbekräftande vård är en vård som alla med behov av får tillgång till och där felbehandlingar inte sker. Den som står i kö, utreds och får en diagnos ska få rätt vård och vi beklagar djupt de fall där personer fått fel behandling. Personer som ångrar sin könsbekräftande vård får gärna kontakta RFSL för stöd eller för att dela med sig av just sin berättelse, bland annat har vi en stödmejl för personer med transerfarenhet.

Vi oroas just nu över att Uppdrag Gransknings kraftigt vinklade program riskerar att ytterligare stigmatisera de personer som kommer ut eller söker sig till den könsbekräftande vården. RFSL kommer att fortsätta arbeta för att de personer som behöver det ska få stöd, för att könsbekräftande vård ska vara tillgänglig i hela landet och för en ny könstillhörighetslag.

I den här pdf:en kan du läsa mer om könsbekräftande vård, om transpersoners hälsa och om vad RFSL tycker.