Stärkande konferens för transpersoner och närstående

TransRFSL

Välkommen till en utbildning för transpersoner och närstående, för att stärka den psykiska hälsan. Dagen innehåller aktuell forskning, verktyg för att må bättre, information om stöd, pepp och förebilder, allt i ett tryggt sammanhang.

Datum: söndag 4 december

Tid: 10.00 – 15.00

Plats: Digitalt via Zoom. Länk till möte skickas ut 2 december till de som anmält sig.

Anmälan: Görs senast 27 november via detta formulär.

Arrangör:  RFSL

Program

10.00 – 10.15 Välkomna

Moderator Jêran Rostam hälsar välkomna och introducerar dagen.

10.15 – 11.00 Hälsa för transpersoner

Edward Summanen föreläser om transpersoners hälsa, med särskilt fokus på psykisk hälsa. Hur ser det ut i Sverige? Varför har transpersoner som grupp högre andel ohälsa jämfört med cispersoner? Och vad kan främja vår psykiska hälsa?

11.00 – 11.15 Paus

11.15 – 11.50 Parallella spår

1. Viktiga steg i livet (för transpersoner)

Hur kan vi närma oss och utveckla de könsbekräftande liv vi vill leva? Psykologen Milo Norberg ger oss förslag på metoder och övningar.

2. Att stötta transpersoner (för närstående)

Att ha stöttande närstående är viktigt för transpersoners hälsa. Men hur kan jag som närstående vara ett bra stöd? Kina Sjöström från RFSL:s stödmottagning delar med sig av sina tips.

11.50 – 12.00 Stödjande insatser och mötesplatser

En kort presentation av stödjande insatser och mötesplatser för transpersoner och närstående som finns nationellt och regionalt.

12.00 – 13.00 Lunch (på egen hand)

13.00 – 14.00 Valbara pass (endast för transpersoner)

1. Röstdysfori och könsbekräftande röstträning

Vad är det som gör att vi kodar en röst som feminin, könsneutral eller maskulin? Hur kan vi påverka rösten i feminin eller maskulin riktning? Med Logopeden Charlie Bergström.

2. Frågestund om könsbekräftande vård

Ställ dina frågor om könsbekräftande vård till specialistläkaren Georgios Karamanis från Könsidentitetsmottagningen för vuxna i Uppsala & Vierge Hård från RFSL Ungdom och Transformering.se. 

3. Kropp och känslor

Hur kan vi förstå våra kroppar och trivas mer med dem? Och hur hänger kroppen och känslan ihop? Föreläsning och valfri övning med psykologen Milo Norberg.

13.00 – 14.00 Gruppsamtal med närstående (endast för närstående)

Ett gruppsamtal för dig som är närstående om hur en kan vara en bra allierad, vän, partner eller familjemedlem och finnas där som ett bra stöd för sin anhörige när en också vet att transpersoner generellt sett har en högre psykisk ohälsa än befolkningen i stort. Lio Gustafsson, kurator på RFSL Göteborg, leder samtalet där du deltar utifrån dina erfarenheter och får möjlighet att bolla tankar med andra närstående. 

14.00 – 15.00  Könsbekräftelse & könseufori 

Panelsamtal: Vad kan vara könsbekräftande? När kan en känna könseufori och hur uppstår det? Vi får tips, trix och exempel från Eli Hector, Yolanda Aurora Bohm Ramirez och Edward Summanen.

14:40 – 15.00 Avslut

Medverkande

Charlie Bergström, hen, är logoped och jobbar med könsbekräftande röstvård. 

Edward Summanen är socionom och genusvetare och har arbetat med stöd och hälsa för transpersoner sedan 2008. Han är nu anställd som projektledare på Transammans.

Eli Hector är socionom samt har en master i barn- och ungdomsvetenskap. Både studier och arbetslivet har haft fokus på transpersoners hälsa. Eli har till exempel undersökt vad som ger könseufori. 

Georgios Karamanis är specialistläkare/psykiater på Könsidentitetsmottagningen för vuxna i Uppsala sedan 2014. Nu är han även doktorand vid Uppsala Universitet med könsdysfori som forskningsområde.

Jêran Rostam har varit engagerad länge i det unga civilsamhället, bland annat som förbundsordförande för RFSL Ungdom. Transbarns rättigheter och välmående ligger den särskilt varmt om hjärtat. 

Kina Sjöström är teamledare Individ och stöd på RFSL. Hon har arbetat länge med stöd till utsatta hbtqi-personer och även med råd till närstående och professionella som möter hbtqi-personer. 

Lio Gustafsson är kurator på RFSL Göteborg och träffar transpersoner i samtalsstöd samt anhöriga och professionella för rådgivning i frågor kring könsidentitet sedan många år.

Milo Norberg, den/hen, genusvetare och leg. psykolog på Ungdomsmottagningen Olskroken i Göteborg. Ickebinär transperson som jobbar med unga transpersoner individuellt och i grupp.

Vierge Hård är sakkunnig i transfrågor på RFSL Ungdom. Vierge arbetar med RFSL Ungdoms och RFSL:s gemensamma verksamhet Transformering: hemsidan Transformering.se och informations- och stödmejlen info@transformering.se

Yolanda Aurora Bohm Ramirez är författaren, eldkonstnären och aktivisten som egentligen ville bli astronaut. Men tills världen har räddats så måste hon göra sin plikt som poet. 

Länkar

Transformering.se stödverksamhet
T som i trans grundläggande informationsbroschyr