Vill ni förbättra ert stöd för utsatta hbtqi-personer?

StödRFSL

RFSL erbjuder utbildning till alla verksamheter som vill öka sin kunskap om och förbättra sitt bemötande av hbtqi-personer.

RFSL erbjuder utbildning till alla verksamheter som vill öka sin kunskap om och förbättra sitt bemötande av hbtqi-personer.

RFSL utbildar t.ex. brottsofferjourer, socialtjänst, kvinnojourer, verksamheter inom vården mfl som erbjuder stöd för personer utsatta för våld i nära relation.
Utbildningen är alltid anpassad efter den enskilda verksamheten och fokuserar tex på hbtqi-begrepp och normer, våld i hbtq-personers nära relationer, hatbrott och bemötande. Vi tittar på den egna verksamheten och vilka utmaningar det finns där. Allt utifrån ett normkritiskt perspektiv.  För vidare information och kontakt maila till utbildning@rfsl.se

RFSL Stödmottagning finns för dig som identifierar dig som hbtqi-person och som blivit utsatt för trakasserier, hot och våld.