Vill ni förbättra ert stöd för utsatta hbtq-personer?

RFSL StödmottagningRFSL

RFSL erbjuder utbildning till alla verksamheter som vill öka sin kunskap om och förbättra sitt bemötande av hbtq-personer.

RFSL erbjuder utbildning till alla verksamheter som vill öka sin kunskap om och förbättra sitt bemötande av hbtq-personer.

RFSL utbildar t.ex. brottsofferjourer, socialtjänst, kvinnojourer, verksamheter inom vården mfl som erbjuder stöd för personer utsatta för våld i nära relation.
Utbildningen är alltid anpassad efter den enskilda verksamheten och fokuserar tex på hbtq-begrepp och normer, våld i hbtq-personers nära relationer, hatbrott och bemötande. Vi tittar på den egna verksamheten och vilka utmaningar det finns där. Allt utifrån ett normkritiskt perspektiv.

RFSL Stödmottagning har sedan många år ett samarbete med Unizon och Brottsofferjouren Sverige kring dessa frågor, och erbjuder även gemensamma utbildningar till brottsoffer-, kvinno- och ungdomsjourer. För vidare information och kontakt maila till utbildning@rfsl.se

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Unizons jourer finns över hela landet. Hitta närmsta jour på Unizons hemsida.

Brottsofferjouren Sverige finns på över 80 orter i Sverige och ger samtalsstöd, information vid rättsprocess och stöd vid rättegång. Hitta närmsta jour på Brottsofferjouren Sveriges hemsida.

RFSL Stödmottagning finns för dig som identifierar dig som hbtq-person och som blivit utsatt för trakasserier, hot och våld.