RFSL Stödmottagning (f.d. RFSL:s brottsofferjour) För hbtq-personer utsatta för trakasserier, hot och våld

RFSL StödmottagningRFSL

RFSL har bedrivit en brottsofferjour sedan 1998. Målgruppen är hbtq-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld. Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det behöver inte göra det. Även närstående och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna samt personer som i sitt yrke möter våldsutsatta hbtq-personer.

Kontakt

Telefon: 020 – 34 13 16 (kostnadsfritt)

Telefontider:

Måndag kl 16-18

Onsdag kl 10-12

Torsdag kl 13-15

Fredag kl 9-11

E-post: stod@rfsl.se

Stöd till enskilda

Stöd sker genom samtal på plats, telefonsamtal eller mail. Samtal och övrigt stöd är kostnadsfritt och personalen har tystnadsplikt. Du kan vara anonym. All personal på stödmottagningen är anställd och har utbildning och erfarenhet av samtal med hbtq-personer utsatta för våld.

RFSL erbjuder:

  • enstaka krissamtal eller flera bearbetande samtal
  • information om rättigheter
  • medföljning och kontakt med vård och myndigheter
  • stöd vid polisanmälan och rättsprocess
  • kontakt med målsägandebiträde
  • skyddat boende på hemlig adress i Stockholmsområdet med två platser
  • samtalsstöd på svenska, engelska och spanska eller med tolk.

RFSL Stödmottagning har sedan starten mött många utsatta hbtq-personer och är den verksamhet i Sverige som har störst samlad erfarenhet på området, med drygt 200 stödsökande per år.

Många har fått stöd genom verksamheten, men stödmottagningen jobbar inte enbart på ett individuellt plan utan också med opinionsbildning och med att synliggöra hbtq-personers utsatthet för våld i nära relationer, hatbrott, sexuellt våld och hedersrelaterat våld.

RFSL Stödmottagning har utvecklats till att bli ett kunskapscentrum för frågor om våld och hbtq och är ofta tillfrågade för utbildningar, deltagande i referensgrupper till statliga utredningar på området och medverkande i nätverk.

Rådgivning och utbildning för professionella

RFSL Stödmottagning har en unik erfarenhet av att möta våldsutsatta hbtq-personer. Därför erbjuder vi också rådgivning för andra professionella, till exempel socialtjänst, ungdomsmottagningar, polis, skolkuratorer och kvinno- och brottsofferjourer. För verksamheter som vill utveckla sin kompetens i att möta våldsutsatta hbtq-personer erbjuder vi föreläsningar och utbildningar.