Grundutbildning i att möta våldsutsatta hbtq-personer

RFSL StödmottagningRFSL

I höst arrangerar RFSL Stödmottagning (fd. brottsofferjour) i samverkan med Brottsofferjouren Sverige och Unizon ett utbildningstillfälle för jourare och andra intresserade runt om i landet.

Målet med utbildningsdagen är att ge kunskap och verktyg för att bättre kunna bemöta våldsutsatta homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer på ett respektfullt sätt. Dagen är också en möjlighet att träffa andra från tjej-, ungdoms-, kvinno- och brottsofferjourer från hela landet, att inspireras och utbyta erfarenheter. Utbildningen vänder sig till jourare och andra som möter våldsutsatta hbtq- personer i sitt arbete. Det krävs inga förkunskaper kring hbtq-frågor.

Utbildningen kommer bland annat att beröra:

• Vad är hbtq? Vad är heteronormen och hur påverkar den vårt arbete?

• Våld i hbtq-personers nära relationer

• Vad är ett gott bemötande?

Vi kommer att varva mellan föreläsningar och diskussionsövningar, så dagen bygger på att du som anmäler dig deltar aktivt!

Datum/tid: Fredagen den 16:e november 2018 kl. 08.30 – 16.00.

Plats: Stockholm, ABF- Huset, Z-salen, plan 1, Sveavägen 41.

Kostnad: Utbildningen är avgiftsfri och bekostas av arrangörerna.

Resor: Det finns möjlighet att få reseersättning om ni tillhör Brottsofferjouren Sverige eller

Unizon. Se din organisations policy.

Anmäl dig här (länk till formulär, öppnas i ny flik)

Anmälan sker senast den 7 november. Anmälan är bindande. Om ersättare saknas faktureras 500 kr. Bekräftelse skickas ut efter anmälningstidens slut.

Om du har frågor kring anmälan, konferensanläggningen eller praktiska omständigheter, kontakta info@brottsofferjouren.se eller ring 08-644 88 00. Om du har frågor om program och innehåll, kontakta carina.wrangebo@rfsl.se

 

Preliminärt schema för grundutbildning i att möta våldsutsatta hbtq-personer den 16 november 2018:

8.30 Registrering, Kaffe och smörgås.

9.00 – 9.15 Välkomna! Presentation och praktisk info.

9.15 – 11.00 Vad innebär hbtq? Hbtq-personers livsvillkor och hälsa. – Åse Werner, utbildare RFSL.

11.15 – 12.00 Introduktion till hatbrott och hedersrelaterat våld mot hbtq-personer – RFSL Stödmottagning

12.00 – 13.15 LUNCH – på egen hand.

13.15 – 13.40 Film Fyra nyanser av våld – RFSL Stödmottagning

13.45 – 14.30 Våld i hbtq-personers nära relationer – Malte Sundberg och Najla Ahmed, utbildare Amphi produktion

14.40 – 15.50 Workshop inkl. fika Vad är ett gott bemötande? – Åse Werner, utbildare RFSL.

15.50 – 16.00 Avslutning

Med reservation för ändringar.