Länkar till andra stödinsatser

RFSL StödmottagningRFSL

Här får du tips på andra verksamheter där du kan söka stöd och hjälp.

RFSL Göteborg, erbjuder samtalsstöd

RFSL Rådgivning Skåne, erbjuder samtalsstöd

RFSL Örebro, erbjuder samtalsstöd

Newcomers, nätverk för hbtq-flyktingar och migranter

Pegasus, RFSL Ungdom – för hbtq-personer under 26år som har funderingar om sex mot ersättning

Rättegångsskolan, information om hur en rättegång går till

Brottsofferjouren Sverige

Origostockholm, lokal verksamhet hedersrelaterat våld och förtryck

Akutmottagningen för våldtagna, lokal verksamhet, Stockholm

Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer