Transpersoner* över 65 år sökes till forskningsprojekt

ÄldrefrågorRFSL

Sofia Smolle, doktorand vid Mittuniversitetet i Östersund, skriver en avhandling med fokus på äldre queeras och transpersoners upplevelser och tankar kring möten med professionella yrkesgrupper, t ex inom vården eller socialtjänsten.

Till studien behövs intervjupersoner som vill dela med sig av sina tankar och upplevelser. Du kommer självklart att vara anonym. 

Intervjuerna kommer att genomföras vintern 2020 och våren 2021, via telefon eller videomöte, och beräknas ta cirka 90 minuter. Ditt deltagande är helt frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan eller avstå från att besvara vissa frågor.

Om du kan tänka dig att medverka eller har några funderingar, kontakta: Sofia Smolle, Institutionen för Psykologi och Socialt arbete, Mittuniversitetet. Sofia.Smolle@miun.se  Tfn 010-1428840

*Innefattar personer som har transbakgrund, identifierar sig som transperson och/eller queer, eller personer  som på annat sätt definierar sin könsidentitet eller sitt könsuttryck som icke-linjärt.