Samtalsgrupper online

ÄldrefrågorRFSL

RFSL erbjuder under vintern en digital samtalsgrupp för hbtqi-personer som är 60 år eller äldre.

Träffarna sker på tisdagar mellan kl. 16-17.30 med start den 24 november.

Gruppen kommer att bestå av ca 6 personer och en samtalsledare.

Vi ses vid totalt 6 tillfällen. Vid varje tillfälle samtalar vi kring ett tema. Det kan till exempel handla om vilka personer som betytt mycket för en och varför, hur en trodde att livet skulle bli och hur det blev, vad som har varit meningsfullt och vad som känns meningsfullt idag.

Alla deltagare bestämmer själva hur mycket de vill prata. 

Att delta är gratis men du behöver du ha tillgång till en dator och internet.

Anmälan görs genom att du mailar ”samtalsgrupp” till senior@rfsl.se eller ringer 0760 10 27 29 och berättar att du vill delta

Anmäl dig senast den 23 november.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig!

Om samtalsledaren

Ida Gulbrandsen

Ida Gulbrandsen är anställd på RFSL, har erfarenhet av att leda samtalsgrupper och själv är hbtqi-person.

-Jag tror på betydelsen av samtal och att dela sina historier och jag hoppas att samtalsgruppen ger en möjlighet att prata om erfarenheter och tankar som kanske inte alltid gått att dela. Både det som varit roligt, men också det med mer allvar.