Forskningsstudie

ÄldrefrågorRFSL

Ett forskarteam vid Örebro, Lunds och Linköpings universitet söker informanter till ett forskningsprojekt om äldre hbtqi-personer och minoritetsstress. De söker dig som är 60 år eller äldre och hbtqi-person.

Studiens tema är äldre hbtqi-personers upplevelse och hantering av minoritetsstress. Minoritetsstress är en oro många bär på inför olika situationer där vi inte vet vilken reaktion vi ska få när vi kommer ut.