Bokcirkel

ÄldrefrågorRFSL

Under hösten 2020 hade RFSL Senior en digital bokcirkel som leddes av bibliotekarien Karin Råghall.

Såhär beskrev några av deltagarna hur det var att vara med i bokcirkeln:

“Plötsligt hade man trevlig digital kontakt i dessa isolerade coronatider!”
“Alltid kul att dela läsupplevelser.”
“Att få ”träffa” andra och prata om läsningen och livet.”

Om du är intresserad av att delta i en bokcirkel i framtiden eller vill veta mer om RFSL:s seniorverksamhet är du varmt välkommen att höra av dig på mail eller telefon.

Kontakt

Mail senior@rfsl.se

Telefon 0722058319