Kommande seminarier om hbtqi och föräldraskap

Inom projektet Regnbågsfamiljer i väntan hålls en rad digitala seminarier och samtalsträffar på temat hbtqi och föräldraskap. Här hittar du kommande seminarier samt länkar till redan genomförda seminarier som finns kvar att ta del av i efterhand . Mer information om kommande seminarier samt hur du anmäler dig till dessa kommer lite närmare inpå.

21/9 – Transpersoners erfarenheter av att bära och föda barn

Lunchseminarium med läkaren Felicitas Falck Bergström som forskat om transmäns och ickebinäras erfarenheter och upplevelser av mötet med graviditets- och förlossningsvården.

28/9 – Icke-genetisk eller icke-bärande förälder – FULLT.

Samtalskväll online med fokus på erfarenhetsutbyte. Kvällen vänder sig till dig som är hbtqi och icke-genetisk och/eller icke-bärande förälder (eller blivande förälder).

10/11 – Icke-genetisk eller icke-bärande förälder – FULLT.

Samtalskväll online med fokus på erfarenhetsutbyte. Kvällen vänder sig till dig som är hbtqi och icke-genetisk och/eller icke-bärande förälder (eller blivande förälder).

30/11 – Ensamstående förälder

Samtalskväll för dig som är ensamstående förälder (eller blivande förälder), med fokus på erfarenhetsutbyte. Arrangeras tillsammans med Femmis – föreningen för frivilligt ensamstående med donation.

Anmäl dig här.

8/12  – Icke-genetisk eller icke-bärande förälder – FULLT.

Samtalskväll online med fokus på erfarenhetsutbyte. Kvällen vänder sig till dig som är hbtqi och icke-genetisk och/eller icke-bärande förälder (eller blivande förälder).

Tidigare seminarier och föreläsningar

Makt och kontroll i hbtqi-personers nära relationer

Seminarium om våld i hbtqi-personers nära relationer, med extra fokus på relationer mellan föräldrar. Seminariet hölls av Kina Sjöström från RFSL Stödmottagning och Anna Nordqvist, projektledare och sakkunnig i familjefrågor på RFSL, den 6/5 2021.

Svar på tal

Tycker du ibland att det är svårt att veta hur du ska svara på frågor och påståenden om din familj eller dina barn? Som vuxen och barn i familjer som bryter mot heteronormen kan det ibland kännas hopplöst och svårt att bemöta omvärlden. SVAR PÅ TAL är ett projekt som jobbat i massa år med verbalt självförsvar för normbrytare. SVAR PÅ TAL utgår från normbrytarens egna behov och under en workshop kommer gruppen tillsammans på snabba, kluriga, ärliga, raka, analytiska, pedagogiska eller omvälvande svar som vi kan använda i vår vardag. Workshoppen hölls av Anna Pirata Stendin och Zafira Vrba, den 2/5 2021.

Hbtqi och förskolan

Alla barn ska ha det bra i förskolan. Men vad kan en som förälder eller närstående vuxen egentligen ställa för krav på förskolan utifrån ett hbtqi-perspektiv? Vad kan en titta efter och fråga om när en väljer förskola? Och vad kan en göra om förskolan inte lever upp till sin egen likabehandlingsplan, lagens krav på arbete mot diskriminering eller om en rent allmänt upplever problem utifrån ett hbtqi-perspektiv? Seminariet hölls den 27/4 2021, av Anna Stendin från Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, som i många år arbetat med att ta fram praktiska och normkritiska verktyg för lika rättigheter i förskolan, reder ut hur förskolans uppdrag och ansvar ser ut. Seminariet riktar sig till dig som är hbtqi-person med barn i förskolan eller som funderar på frågor kopplade till lika rättigheter i förskolan.

Transmän och faderskapspresumtion – vad gäller?

Den 1 januari 2019 ändrades lagstiftningen så att transmän inte längre omfattas av faderskapspresumtionen, det vill säga inte längre automatiskt blir föräldrar till sina barn från födseln. Faderskapspresumtionen, som tidigare gällt om den som föder barnet juridiskt är kvinna och gift med någon som juridiskt är man, är alltså satt ur spel för män som ändrat sitt juridiska kön. Men, när lagen ändrades skrevs ändå ett antal män automatiskt in i folkbokföringen som fäder till sina barn av Skatteverket. När Skatteverket upptäckte sitt misstag, i april i år, skickade de ut brev till samtliga drabbade. Seminariet hölls den 11/12 2020, av Anna Nordqvist, sakkunnig i familjefrågor på RFSL. Ingegerd Widell, Verksamhetsutvecklare på Skatteverket medverkade också och svarade på frågor.

Queer reproduction and reproductive technology – a presentation 

Föreläsning med Dr Doris Leibetseder – queer reproduktion och reproduktionsteknologi. Online-föreläsning med forskaren Doris Leibetseder som presenterar och pratar om forskningsprojektet QTReproART “Queer and Trans Reproduction with Assisted Reproductive Technologies (ART)” vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala Universitet. Föreläsningen hölls den 24 september och är på engelska.

Föreläsning om familjejuridik 

Regnbågsfamiljer i väntan arrangerade i april 2020 en föreläsning med frågestund som skedde digitalt och som spelades in. Juristen Erik Mägi redde ut hur reglerna för föräldraskap fungerar för olika familjer och olika sätt ett barn kommer till. Hur fungerar familjelagstiftningen för hbtq-personer som blir föräldrar? Vem blir förälder enligt lagens mening? Varför är reglerna ofta så krångliga för barn i regnbågsfamiljer/hbtq-familjer?