Föräldragrupper för hbtqi-personer

Inom projektet Regnbågsfamiljer i väntan som pågår mellan 2019-2021 kommer RFSL att hålla olika typer av barnmorskeledda föräldragrupper för hbtqi-personer som väntar barn. Dels grupper i en rad olika städer men också grupper där alla träffar sker online, där det inte spelar någon roll var i landet deltagarna bor.

Syftet med grupperna är att ge hbtqi-personer möjlighet att träffas, dela erfarenheter och diskutera frågor, tankar och känslor kring att vänta barn.

Grupperna är  ett komplement till övrig föräldraförberedelse som erbjuds av graviditetsvården. Vi startar grupper löpande när intresseanmälningarna är tillräckligt många.

En grupp består av tre träffar innan barnet är fött, och en uppföljande träff när alla deltagares barn är födda. Tanken är att alla gruppdeltagare deltar på alla fyra träffarna. De flesta grupper hålls på svenska men vår målsättning är att vid några tillfällen även erbjuda online-grupper på engelska, om det visar sig finnas efterfrågan på sådana.

Intresseanmälan

För att anmäla intresse för att delta i någon av föräldragrupperna används detta formulär.

Om träffarna

Träffarna kommer bland annat att handla om hur vi påverkas av samhällets föreställningar kring familj och hur vi kan hantera samhällets normer runt att skaffa barn. Andra frågor som kan lyftas på träffarna är till exempel hur det känns för dig att bli förälder och hur din resa mot föräldraskap sett ut.

Alla erfarenheter, frågor och tankar kring det blivande föräldraskapet och barnet/barnen välkomnas, och det kommer finnas stor möjlighet att anpassa träffarnas innehåll efter de behov som finns hos dem som deltar. Upplägget för träffarna är framtaget i samarbete med barnmorskemottagningen Mama Mia Söder som har lång erfarenhet av att hålla föräldragrupper för hbtq-personer.

Vi välkomnar både dig som väntar ditt första barn, och du som redan är förälder men väntar barn på nytt.

Målsättningen för föräldragrupperna:
– erbjuda ett icke-normativt rum
– erfarenhetsutbyte
– gemenskap, möjlighet till fortsatt kontakt

Kort om innehållet
– vägen/resan mot föräldraskap
– att bilda familj ”bortom heteronormen”,
tankar, känslor, förväntningar, orosmoment
– minoritetsstress
– strategier för ökad trygghet
– hbtqi-specifika frågeställningar
– amning/matning
– möjlighet att önska teman efter behov
– svar på frågor efter behov

Möter du gravida i ditt jobb? Ladda gärna ner och sprid våra affischer om föräldragrupperna i Umeå, Göteborg eller Örebro.

Ladda gärna ner och sprid vår affisch om föräldragrupperna med träffar online.


Läs mer om de grupper som hålls i Umeå, Göteborg och Örebro.

Läs mer om grupperna med träffar online.