Föräldraförberedande grupper för hbtqi-personer

Regnbågsfamiljer i väntanRFSLFoto: Illustration av Bitte Andersson

Som en del av projektet Regnbågsfamiljer i väntan håller RFSL olika typer av barnmorskeledda föräldragrupper för hbtqi-personer som väntar barn.

Föräldraförberedande grupperna syftar till att ge hbtqi-personer möjlighet att träffas, dela erfarenheter och diskutera frågor, tankar och känslor kring att vänta barn.

Grupperna är  ett komplement till övrig föräldraförberedelse som erbjuds av graviditetsvården. Vi startar grupper löpande när intresseanmälningarna är tillräckligt många.

Tid

Grupperna kommer att äga rum onsdagar kl. 18.00 -19.45.

Vi avser att hålla tre grupper under hösten 2020, med start i augusti, oktober och november. (Startdatum kan ev komma att korrigeras)

En grupp består av tre träffar innan barnet är fött, och en sista träff när alla deltagares barn är födda. Tanken är att alla gruppdeltagare deltar på alla fyra träffarna.

Plats

Med anledning av situationen kring Covid-19 är alla föräldragrupper alltså omvandlade till att ske online via videosamtal.

Vi följer utvecklingen kring Coronaviruset. Detta för att se om vi under år 2021 kan starta fysiska grupper i Umeå, Göteborg och Örebro igen.

Intresseanmälan

Nu är anmälan för våra onlinegrupper med start hösten 2020 öppen!

Om träffarna

Träffarna kommer bland annat att handla om hur vi påverkas av samhällets föreställningar kring familj och hur vi kan hantera samhällets normer runt att skaffa barn. Andra frågor som kan lyftas på träffarna är till exempel hur det känns för dig att bli förälder och hur din resa mot föräldraskap sett ut.

Alla erfarenheter, frågor och tankar kring det blivande föräldraskapet och barnet/barnen välkomnas, och det kommer finnas stor möjlighet att anpassa träffarnas innehåll efter de behov som finns hos dem som deltar. Upplägget för träffarna är framtaget i samarbete med barnmorskemottagningen Mama Mia Söder som har lång erfarenhet av att hålla föräldragrupper för hbtq-personer.

Vi välkomnar både dig som väntar ditt första barn, och du som redan är förälder men väntar barn på nytt.

Målsättningen för föräldragrupperna
– gemenskap, möjlighet till fortsatt kontakt
– erbjuda ett icke-normativt rum
– erfarenhetsutbyte
– stärka och stödja
– hbtqi-kompetent och normmedveten information

Kort om innehållet
– vägen/resan mot föräldraskap
– att bilda familj ”bortom heteronormen”,
tankar, känslor, förväntningar, orosmoment
– minoritetsstress
– strategier för ökad trygghet
– hbtqi-specifika frågeställningar
– amning/matning
– möjlighet att önska teman efter behov
– svar på frågor efter behov

Språk
De flesta grupper hålls på svenska, men vår målsättning är att vid några tillfällen även erbjuda grupper online på engelska, om det visar sig finnas efterfrågan på sådana

Informationsspridning

Om du vill sprida information om våra föräldraförberedande grupper är du varmt välkommen att ladda ned vår affisch och skriva ut.