Föräldraförberedande grupper för hbtqi-personer

Regnbågsfamiljer i väntanRFSLFoto: Illustration av Bitte Andersson

Som en del av projektet Regnbågsfamiljer i väntan håller RFSL barnmorskeledda föräldragrupper för hbtqi-personer som väntar barn.

Föräldraförberedande grupperna syftar till att ge hbtqi-personer möjlighet att träffas, dela erfarenheter och diskutera frågor, tankar och känslor kring att vänta barn.

Grupperna är  ett komplement till övrig föräldraförberedelse som erbjuds av graviditetsvården.

Observera att de sista grupperna som hålls nu under våren 2021 är fullbokade.Vi avser hålla sex grupper under våren 2021, med start i januari. Sista gruppen startar i juni och inga nya grupper kommer att starta under hösten 2021. 

Inom projektet har vi tagit fram ett föräldrastödjande material som finns att ladda hem här.

Ta också del av vårt filmmaterial där du hittar en filmad förlossningsföreläsning i fyra delar samt filmer om amning, flaskmatning och närhet.

 

Om träffarna

Träffarna kommer bland annat att handla om hur vi påverkas av samhällets föreställningar kring familj och hur vi kan hantera samhällets normer runt att skaffa barn. Andra frågor som kan lyftas på träffarna är till exempel hur det känns för dig att bli förälder och hur din resa mot föräldraskap sett ut.

Illustration: Bitte Andersson

Alla erfarenheter, frågor och tankar kring det blivande föräldraskapet och barnet/barnen välkomnas, och det kommer finnas stor möjlighet att anpassa träffarnas innehåll efter de behov som finns hos dem som deltar. 

Upplägget för träffarna är framtaget i samarbete med barnmorskemottagningen Mama Mia Söder som har lång erfarenhet av att hålla föräldragrupper för hbtq-personer.

Vi välkomnar både dig som väntar ditt första barn, och du som redan är förälder men väntar barn på nytt.

Språk

De flesta grupper hålls på svenska, men vår målsättning är att vid några tillfällen även erbjuda grupper online på engelska, om det visar sig finnas efterfrågan på sådana.

Målsättningen för föräldragrupperna

 • gemenskap, möjlighet till fortsatt kontakt
 • erbjuda ett icke-normativt rum
 • erfarenhetsutbyte
 • stärka och stödja
 • hbtqi-kompetent och normmedveten information

Kort om innehållet

 • vägen/resan mot föräldraskap
 • att bilda familj ”bortom heteronormen”
 • tankar, känslor, förväntningar, orosmoment
 • minoritetsstress
 • strategier för ökad trygghet
 • hbtqi-specifika frågeställningar
 • amning/matning
 • möjlighet att önska teman efter behov
 • svar på frågor efter behov