Studiecirkeln – Q-Studion

Genom Q-Studions studiecirkel får du ingångar i Q-Studions avsnitt, teman och ämnen, samt möjlighet till fördjupning. Samla en grupp kompisar, bilda en queercirkel eller starta en grupp i din RFSL-avdelning!

Avsnitt 2 – Marsha P. Johnson, STAR och queera rum

När och på vilka sätt blir ett rum queert? Q-Studion utforskar ämnet genom ikonen Marsha P. Johnsons liv och arv.

I Q-Studions andra avsnitt får vi stifta bekantskap med Marsha P. Johnson, en älskad och hyllad Stonewallveteran och drag queen. Marsha, som har beskrivits som karismatisk, varm och engagerad, föddes 1945 i New Jersey. Hon visste tidigt att hon ville bära klänningar och utvecklade med tiden en klädstil som influerades av camp. Camp karaktäriseras av kitsch och dålig smak – men vad som anses vara dålig smak är förbundet med exempelvis klass och ras. Tillsammans med Sylvia Rivera grundade Marsha P. Johnson kollektivhuset STAR, Street Transvestite Action Revolutionaries, för street queens, gatubarn och sexsäljare. Reportern Rafaela Stålbalk Klose intervjuar transaktivisten Andi Malm, genusforskaren Signe Bremer och studenten Gabrielle Tynell Olivius om queera rum. Hur vet man till exempel att Malmös Brygga 8 är queer? Hur blev den det? Journalisten och aktivisten Juliet Atto berättar om hur hon tillsammans med vännen Samuel Girma grundade Black Queers Sweden, ett separatistiskt sammanhang för svarta hbtq-personer. I det avslutande samtalet pratar Q-Studions programledare Mireya Echeverría Quezada med ortenqueeret och aktivisten Valentina Coronado Cuevas och illustratören och skribenten Hanna Böhm om trygga rum, hur ett korrekt språk både exkluderar och inkluderar folk, och hur anpassning till vita rum påverkar hur man pratar och för sig.

Tre diskussionsfrågor

På vilka olika sätt kan queera rum uppstå?

Varför behövs separatistiska rum även i queera sammanhang?

Varför blir queera rum så ofta vita rum och vad gör det med hbtqi-rörelsen?

Queerhack

Queerhacks är avsnittsbaserade lifehacks, tips och tricks för att underlätta ditt queera liv i cisheterosamhället.

Att vara en hbtqi-person som rasifieras kan ofta kännas ensamt. Hitta ditt sammanhang genom exempelvis Facebooksidor eller Instagram! Där finns bland annat Black Queers Sweden och även @blattepride. Använd dig av Internet för att nå andra som dig – och om de grupperna du behöver inte finns kanske du borde skapa dem. För att parafrasera Juliet Atto i inslaget om Black Queers Sweden: skapa rum för andra människor och även dig själv.

Queercirkeln

Genom queercirkeln tipsar vi om böcker, filmer, serier och musik som på olika sätt fokuserar på hbtqi-personer som rasifieras.

Tangerine (2015) är en film som fick mycket positiv uppmärksamhet när den kom ut – trots att den helt är inspelad via mobiltelefonen. Den kretsar kring Sin-Dee Rella, en svart transkvinna som säljer sexuella tjänster, och följer henne under en natt då hjärtan krossas, lojaliteter testas och dörrar sparkas ner.

Nyckelord

Queera rum

Camp

Separatism

Text: Judith Kiros

Q-Studion produceras inom projektet “Hbtqi-personers erfarenheter av rasism” med stöd av MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. RFSL är ensamt ansvariga för innehållet.