Rådgivning

RFSL har på flera sätt möjlighet att hjälpa dig som är hbtq-person med stöd eller rådgivning kring asylrelaterade frågor. Våra flyktinghandläggare kan hjälpa dig med frågor om allt från asylprocessen till lagstiftning, men RFSL har även en brottsofferjour som du som hbtq-person kan vända dig till.

RFSL:s asyljurist och offentligt biträde

Patrick Bazanye
Telefon: +46 76 313 56 33
E-post: patrick.bazanye@rfsl.se

Aino Gröndahl 
Telefon: +46 76 165 66 12
E-post: aino.grondahl@rfsl.se

Stig-Åke Petersson
Telefon: +46 70 327 04 95
E-post: stig-ake.petersson@rfsl.se

RFSL Stockholm’s migrationskonsulent

Pablo A. Leiva
Telefon: +46 76 394 84 19
E-post: pablo.leiva@stockholm.rfsl.se

RFSL:s brottsofferjour

Genom RFSL:s brottsofferjour kan hbtq-personer få stöd och hjälp med det våld de varit med om. Det kan röra sig om exempelvis partnervåld, hatbrott eller hedersrelaterat våld du som hbtq-person har blivit utsatt för. RFSL:s brottsofferjour kan nås på telefon och via mail, men en kan även besöka mottagningen i Stockholm.
Telefon: 020-34 13 16
E-post: boj@rfsl.se

Kontakt Newcomers

Telefon: +46 73 509 17 27
E-post: newcomers@rfsl.se

Taggar:

asyl rådgivning