Rådgivning

RFSL har på flera sätt möjlighet att hjälpa dig som är hbtqi-person med stöd eller rådgivning kring asylrelaterade frågor. Våra flyktinghandläggare kan hjälpa dig med frågor om allt från asylprocessen till lagstiftning, men RFSL har även en stödmottagning som du som hbtqi-person kan vända dig till.

RFSL:s asyljurist och offentligt biträde:

Aino Gröndahl 
Telefon: +46 76 165 66 12
E-post: aino.grondahl@rfsl.se

Stig-Åke Petersson
Telefon: +46 70 327 04 95
E-post: stig-ake.petersson@rfsl.se

RFSL Stödmottagning

Genom RFSL Stödmottagning kan hbtqi-personer få stöd och hjälp med det våld de varit med om. Det kan röra sig om exempelvis partnervåld, hatbrott eller hedersrelaterat våld du som hbtqi-person har blivit utsatt för. RFSL Stödmottagning kan nås på telefon och via mail, men en kan även besöka mottagningen i Stockholm.
Telefon: 020-34 13 16
E-post: stod@rfsl.se

Kontakt Newcomers

Telefon: +46 73 509 17 27
E-post: newcomers@rfsl.se

Taggar:

asyl rådgivning