Kontakt

Newcomers nätverk sträcker sig över hela Sverige och finns på ett flertal av RFSL:s avdelningar runtom i landet – från Boden till Malmö!

Newcomers – Förbundet

Newcomers nationella samordnare är placerade på RFSL Förbundet i Stockholm. Till oss kan du vända dig om du vill komma i kontakt för generella frågor eller om du har frågor om Newcomers verksamhet på nationell nivå.

Jasminé Mehho
Nationell samordnare Newcomers
E-post: newcomers@rfsl.se

Newcomers i hela landet

Newcomers finns på många platser och till de här kontaktadresserna kan du vända dig om du vill komma komma i kontakt med Newcomers lokalt.

Newcomers Luleå
E-post: newcomers@lulea.rfsl.se

Newcomers Dalarna
E-post: newcomers@dalarna.rfsl.se

Newcomers Gävleborg 
E-post: newcomers@gavleborg.rfsl.se

Newcomers Göteborg
E-post: newcomers@goteborg.rfsl.se

Newcomers Kalmar
E-post: newcomers@kalmar.rfsl.se

Newcomers Kronoberg 
E-post: newcomers@kronoberg.rfsl.se

Newcomers Linköping 
E-post: newcomers@linkoping.rfsl.se

Newcomers Malmö
E-post: newcomers@malmo.rfsl.se

Newcomers Norrköping
E-post: newcomers@norrkoping.rfsl.se

Newcomers Piteå
E-post: newcomers@pitea.rfsl.se

Newcomers Sjuhärad
E-post: newcomers@sjuharad.rfsl.se

Newcomers Stockholm
E-post: newcomers.stockholm@stockholm.rfsl.se

Newcomers Sundsvall 
E-post: newcomers@sundsvall.rfsl.se 

Newcomers Umeå
E-post: newcomers@umea.rfsl.se 

Newcomers Uppsala
E-post: newcomers@uppsala.rfsl.se

Newcomers Västmanland 
E-post: newcomers@vastmanland.rfsl.se

Newcomers Örebro
E-post: newcomers@orebro.rfsl.se

Taggar:

asyl Newcomers