Jag är fri

En viktig del av RFSL:s verksamhet är stöd till hbtq-personer som tvingas fly till Sverige på grund av förföljelser i hemlandet. RFSL hjälper till med stöd genom nätverket Newcomers. Verksamheten är beroende av donationer från våra vänner.

JAG ÄR FRI är en kampanj för att uppmärksamma hbtq-flyktingars situation och samla in pengar så att RFSL kan stötta fler. Bakom kampanjen samlas partners som HAPPYTEARS, Plick, Pridearrangörer med flera och den möjliggörs med stöd från Svenska PostkodLotteriet. Varje krona är viktig för att vi ska kunna stödja hbtq-personer i en asylprocess. Att få rätt juridiskt stöd, stöd att hitta boende och ett socialt sammanhang kan vara livsavgörande.

RFSL gör insamling via Insamlingsstiftelsen RFSL som har ett 90-konto, för att du ska veta att dina pengar går till rätt ändamål. Du kan skicka ditt bidrag här.

Kontakt Newcomers

Telefon: +4673-509 17 27
E-post: newcomers@rfsl.se