För medlemmar

Asyl, migration och NewcomersRFSLFoto: Eveline Johnsson

Är du en hbtq-person som söker asyl, som nyss kommit till Sverige eller som fått avslag på din asylansökan? Välkommen till Newcomers – nätverket för asylsökande och nyanlända hbtq-personer.

Newcomers är RFSL:s nationella nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer och finns i form av lokalgrupper på 17 olika orter runtom i Sverige. Nätverket skapades som en reaktion på ett behov av aktiviteter, stöd och vägledning då många asylsökande och nyanlända hbtq-personer upplever att de varken får stöd eller information om sina rättigheter vid ankomsten till Sverige. Idag är Newcomers en stödgrupp såväl som en social mötesplats.

Våra medlemmar kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Inom nätverk kan du lära dig svenska, träffa andra med liknande erfarenhet samt få juridisk rådgivning. Newcomers bedriver också opinionsbildning och strävar efter att påverka juridiska och politiska beslut som rör asylsökande hbtq-personers situation i Sverige.

Newcomers Stockholm träffas varje vecka. Vill du komma på ett av våra möten?
Mejla oss för mer information om plats för träffarna:
newcomers.stockholm@stockholm.rfsl.se

Kontakt till övriga Newcomersgrupper runt om i Sverige

Varmt välkommen!

Kontakt Newcomers nationellt

E-post: newcomers@rfsl.se