Newcomers

Välkommen till RFSL Newcomers, en verksamhet för dig som är hbtqi - homosexuell, bisexuell, transperson, queer eller intersex, och är ny i Sverige.

Våra medlemmar kommer från alla delar av världen. Många har flytt från sitt hemland för att det inte går att leva där som homosexuell, bisexuell eller transperson.

De flesta grupper träffas en eller några gånger i veckan och hittar på saker tillsammans. De kan ordna utflykter, ha lektioner i svenska eller åka till pridefestivaler. Ibland får de besök av en av RFSL:s asyljurister som kan hjälpa till med att söka asyl.

Här finns Newcomers

Newcomers har grupper i olika städer i Sverige. Här finns en lista på alla grupper och deras telefonnummer och mailadresser.

Kontaktuppgifter till RFSL:s Newcomersgrupper

Du kan kontakta den grupp som finns närmast där du bor eller så kan du höra av dig till newcomers@rfsl.se så kan vi hjälpa dig att få kontakt med en grupp.

För dig som ska söka asyl

I filmen ovanför ger RFSL:s asyljurister några bra tips. Du kan också hitta mer information här.

Mer om Newcomers

RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. RFSL Newcomers erbjuder aktiviteter, upplysning och rådgivning på en trygg plats där våra medlemmar får träffas och göra sig hörda.

Newcomers skapades utifrån ett behov av stöd och vägledning hos asylsökande och nyanlända hbtq-personer.

Vårt mål är att stärka våra medlemmars identiteter och röster genom att skapa mötesplatser där de kan dela erfarenheter, knyta kontakter och träffa vänner.

Opinionsbildning i asylfrågor

Utöver att erbjuda sociala mötesplatser bedriver RFSL opinionsbildning i asylfrågor, bland annat genom att

  • påverka juridiska och politiska beslut som rör asylsökande hbtq-personers situation.
  • arbeta för jämlikhet och stärkta rättigheter för asylsökande och nyanlända hbtq-personer.
  • sprida information om den nuvarande politiska och juridiska situationen för asylsökande hbtq-personer i Sverige.
  • att öka kunskapen om de problem, i form av förtryck, osäkerhet samt juridisk och social utsatthet, som asylsökande hbtq-personer kan möta.
  • vara delaktiga i olika asylpolitiska sammanhang samarbeta med andra som arbetar med asyl och/eller hbtq-frågor.

Kontakt Newcomers

E-post: newcomers@rfsl.se

Kontaktuppgifter till RFSL:s Newcomersgrupper