Metoder för transinkluderande jämställdhetsarbete

VerksamhetRFSL

RFSL utvecklar jämställdhetsarbetet genom att ta fram jämställdhetsmetoder som inkluderar transpersoner. Projektet är finansierat av Jämställdhetsmyndigheten och kommer att resultera i en lansering av metoder i början av år 2020.

Projektets mål är att aktörer som arbetar med jämställdhetsfrågor har tillgång till transinkluderande metoder för jämställdhetsarbete. I samverkan med verksamheter som har i uppdrag att arbeta med jämställdhet inventerar RFSL utvecklingsområden samt tar fram och sprider transinkluderande jämställdhetsmetoder. Projektet är finansierat av Jämställdhetsmyndigheten och genomförs mellan 31 december 2018 och den 29 februari 2020.

RFSL är en feministisk organisation

För RFSL innebär ett feministiskt arbete att synliggöra rådande patriarkala strukturer, genussystem och normer, ifrågasätta dem och göra något åt dem. Utifrån vår målgrupp vet vi att alla människor inte ryms inom uppdelningen i två kön. Det finns en risk att jämställdhetsarbete kan leda till ytterligare marginalisering och diskriminering av transpersoner. RFSL ser ingen motsättning mellan att arbeta feministiskt och att samtidigt ta hänsyn till transpersoners förutsättningar och livsvillkor.

Projektets innehåll

Projektet Metoder för transinkluderande jämställdhetsarbete vill utveckla arbetssätt för ett mer inkluderande jämställdhetsarbete och främja jämställdhet mellan (olika typer av) kvinnor, män och personer som inte ryms i tvåkönsmodellen. Under projekttiden kommer vi att titta närmare på hinder, behov och möjligheter kring ett transinkluderande jämställdhetsarbete. Projektet ska utveckla praktiska metoder och sprida dessa till olika aktörer som arbetar med jämställdhet. Metoderna kommer att lanseras i början av år 2020 och även finnas tillgängliga digitalt.

Vill du veta mer?

Vi som arbetar med projektet är Ida Gulbrandsen (projektledare), Emelie Karinsdotter (projektledare) och Alice Armandsson (projektmedarbetare). Kontakta oss gärna om du vill veta mer om projektet! Du kan även meddela om du är intresserad av att bli inbjuden till ett seminarium i början av 2020 där projektets resultat presenteras. Preliminära orter är Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå.