Stolt

Medlem och communityRFSL

Stolt är ett projekt som RFSL driver i samarbete med Svenska PostkodStiftelsen som har tre centrala delar.  En hemsida med hbtq- historia, konferensen Stolt och en lajvantologi.

Hbtq-rörelsen har sedan 1950 nått stora framgångar och påverkat både lagstiftning och attityder hos allmänheten. RFSL har under dessa år växt fram och varit en motor i det förändringsarbete som har möjliggjort större rättigheter för hbtq-personer i Sverige och vi har en lång erfarenhet att samla engagemang, driva förändring och ta ansvar för en inkluderande och bred hbtq-rörelse.

Det finns idag en okunskap hos allmänheten om hbtq-rörelsens historiska framgångar och svårigheter, om hur det har varit att leva som hbtq-person i Sverige tidigare. Även om hur förändringar i sexualpolitiken och för hbtq-personers rättigheter har hängt ihop med andra politiska, sociala och kulturella skeenden i samhället. Hbtq-personer har traditionellt varit en osynliggjord grupp i kulturen och historieskrivningen och vi behöver samla och uppmärksamma vår egen historia för att göra den till en del av offentligheten. RFSLs eget arkiv är en del av den historien samlingen men vi efterlyser en samlad bild från hela hbtq- sverige och hoppas på inlämningen av material till hemsidan från föreningar, klubbar, privatpersoner och andra intressenter. Genom historieskrivningen kommer vi även att kunna lyfta fram förkämpar som förebilder och inspiration för dem som idag kämpar mot diskriminering och för lika rättigheter.

Genom projektet kan hbtq-personer såväl som allmänheten bli mer medvetna om hbtq-rörelsens avtryck i kulturen, vilken roll kulturen har haft som frigörande och förändrande kraft och hur vi kan lära oss av historien för att påverka framtiden. Vi vill inspirera till engagemang för att skapa en framtid där alla människors lika värde och rättigheter respekteras och mångfalden i samhället uppskattas och värnas!

Vi kommer att skapa en hemsida, tillgängliga för allmänheten. På så vis kommer besökaren att kunna ta del av utvecklingen baserat på både geografiska och tidsmässiga variabler. På sidan kommer det även att finnas underlag för rollspel och lajv till ett antal av de historiska händelser. Besökaren får vara med och dansa den kvällen som RFSL bildades, eller ta del av sorlet som uppstod medan plakaten förbereddes inför ockupationen av socialstyrelsen! Materialet kommer att publiceras i enlighet med gällande lagstiftning och de som själva skapade historien är en viktig del av insamlingen.

Till denna historiesamling söker vi material från klubbar, föreningar, privatpersoner och andra intressenter.

 

Konferensen Stolt

Som en viktig del i detta projekt har vi Konferensen Stolt den 3-4 november som riktar sig till en bred målgrupp. Konferensen riktar sig till lärare, personer som arbetar med historia, politiker, hbtq-kämpar, föreningsnerdar, författare eller andra som kan bidra till, eller ha nytta av konferensen.

Alla som på något sätt är engagerade i hbtq-rörelsen är välkomna att delta och bidra, men en organisatorisk och geografisk bredd kommer eftersträvas.

Syftet med konferensen är att stärka rörelsen genom att uppmärksamma rörelsens historia. På så sätt stärks hbtq-rörelsen och kan åstadkomma ännu större förändringar i framtiden.

Som deltagare kommer ni att få motivera varför just ni ska få en plats på konferensen och vi ser då gärna att ni använder kunskapen från konferensen till något utåtriktat initiativ.

Konferensen kommer att bjuda på utställningar, workshops, föreläsningar som handlar om tillbakablickar, historiska nedslag, storytelling och aktiviteter som stärker hbtq-rörelsen. Delar av konferensen kommer att dokumenteras och kommuniceras digitalt.

Vi kommer också pröva på delar ur vår lajvantologi som produceras under året och ger er där möjlighet att återuppleva viktiga historiska kamper och händelser.

Möjlighet att medverka kommer finnas på fler sätt. Som deltagare kommer du kunna hämta hem trevlig erfarenhet och många bra verktyg och kontakter till din egen verksamhet. Vi tar också gärna emot anmälan från dig som vill vara utställare eller en del av programmet; kontakta då snarast oss på stolt@rfsl.se

Kostnad deltagare: Konferensavgiften betalas av projektet. I konferensavgiften ingår kost, logi och deltagande i konferensen. Deltagarna bekostar sina resor. (OBS – Har en inte möjlighet att bekosta resan så kan en ansöka om reseersättning som ska beviljas innan konferensen genomförs). Inbjudan till konferensen (PDF, öppnas i nytt fönster).

Är du förtroendevald, avdelningsrepresentant eller kanslipersonal så anmäler du dig här.

Kostnad utställare: Kontakta oss för mer information!

För info kring projektet eller konferensen vänligen kontakta Kajsa Robinstolt@rfsl.se