RFSL Digital Forum 2020

Medlem och communityRFSL

Välkommen till RFSL:s digitala program för hösten 2020!

RFSL Digital Forum 2020 är en samling föreläsningar, seminarier, kurser, webbinarier, samtal och mötesplatser för medlemmar, engagerade och allierade!

Frågor om innehållet? Hör av dig till avdelningsstod@rfsl.se


20 oktober 
Workshop om könsbekräftande vård för ickebinära

I oktober genomför RFSL & RFSL Göteborg 2 digitala workshops för ickebinära transpersoner om könsbekräftande vård. Sista anmälan: 11 oktober.

Vi söker nu ickebinära transpersoner som vill dela med sig av vad ickebinär könsbekräftande vård är för dem i syfte att dela erfarenheter, tänka nytt tillsammans och slutligen påverka den könsbekräftande vården i Sverige.

Workshopsen är öppna för ickebinära transpersoner från hela Sverige. Här är facebookevenemanget. Varmt välkomna! 

21 oktober 18:00-19:00
RFSL fyller 70! Inbjudan & digitalparty möte!

Välkomna på 70-års pepp!

För 70 år sedan bildades RFSL; idag en av världens äldsta och största hbtqi-organisationer. Det är nu dags för oss att samlas inför det år av firande som vi har framför oss. Delta på födelsedagen för att få mer information om firandet, framtidsprocessen och utdelning av Robert Karlsson Svärds minnespriser. 

När: 21 oktober kl 18.00-19.00
Var: Sänds live på facebook RFSL Aktivist, javisst! 

“De svenska medlemmarna i en dansk organisation ”Förbundet af 1948”, höll ett möte i Solna lördagen den 21 oktober 1950. Mötet samlade 36 personer – 35 män och en kvinna. En av de närvarande var den danske förbundsordföranden Axel Lundahl-Madsen (1915-2011), som långt senare, 1989, kom att bli först i världen med att ingå registrerat partnerskap med sin man Eigil.” 

Läs mer om vår historiapå rfsl.se/om-oss/historia 

26 oktober
Facebook webinar om hat och hot på nätet

Vi planerar att arrangera ett webbinarium om just hat och hot tillsammans med Facebook. Hur man kan använda verktyg, lärdomar från andra och olika sätt för att stävja detta på våra plattformar. Både inspiration och problemlösning!

27 okt kl 13:00-14:30
Grundläggande om psykisk ohälsa

Är du engagerad inom RFSL och behöver mer kunskap om psykisk ohälsa eller att hur du kan agera när du möter självmordsnära personer? Utbildningen vänder sig till dig inom RFSL som möter medlemmar/hbtqi-personer med psykisk ohälsa och/eller suicidtankar. Utbildningen hålls av Edward Summanen på RFSL:s förbundskansli. 

När: 27 okt kl 13:00-14:30 eller 16 nov kl 18:30-20:00. Läs mer och anmäl dig: https://forms.gle/Ae1EcPabJyPxUc8XA 

29 okt kl 14:00-154:30
Vad gör jag när jag står bredvid?

Oavsett om vi själva har eller har haft äldreomsorg är det vanligt att ha varit nära någon som behövt det. Under det här samtalet pratar vi om hur det är att vara anhörig till någon som behöver omsorg, och vad det kan innebära att stå bredvid.

Samtalet leds av en samtalsledare och träffen sker digitalt genom programmet Zoom. Det är gratis att delta men du behöver ha tillgång till en dator och internet. Anmäl dig genom att maila till senior@rfsl.se eller ringa 072–2058319 så återkommer vi med information om hur du deltar digitalt.

3 november 11-14
Framtidsworkshop 1 (engelska)

Var med och bestäm om RFSL:s framtid
– Vad tycker DU att vi ska jobba med dom kommande 70 åren?

Under våra 70 år har RFSL drivit en rad olika frågor och mycket har hänt i Sverige och internationellt. Tillsammans har vi kämpat för rättigheter och överkommit utmaningar. Nu fortsätter resan mot framtidens kamper och en starkare hbtqi-rörelse.

Vi vill göra det här tillsammans med er! Vi bjuder in er särskilt att delta och aktivt bidra med nya idéer, för nya sätt att skapa gemenskap och genom att ifrågasätta våra egna normer och ta ställning.

4 november 18:30
Ordförandeträff

Nästa ordförandeträff blir torsdagen den 4 november 18.30. Vi fortsätter sedan ha träffar första onsdagen i månaden 2 december. 

Ta gärna med dig andra från styrelsen eller anställda som är intresserade av att haka på, huvudsaken är att din förening har möjlighet att ha någon representant med på träffarna. Hoppas att vi ses där! 

Delta via möteslänken som skickats ut i avdelningsbrevet! 

5 november 17-19
Framtidsworkshop 2 (svenska)

Var med och bestäm om RFSL:s framtid
– Vad tycker DU att vi ska jobba med dom kommande 70 åren?

10 november
Asylrapportsläpp

OBS! Nytt datum kommer för denna punkt.

11 november 11-14
Framtidsworkshop 3

Var med och bestäm om RFSL:s framtid
– Vad tycker DU att vi ska jobba med dom kommande 70 åren?

12 nov kl 16:30-18:00
Går det att lindra ensamhet genom att prata om livet?

Det saknas idag arbetssätt för att motverka ensamhet bland äldre hbtqi-personer. Det är något som RFSL vill ändra på och vi börjar med att lära av hur andra arbetat.

Välkommen till en föreläsning om hur samtal och berättelser kan motverka ensamhet. Marie-Louise Söderberg som varit med och utvecklat livsberättagrupper inom Sveriges Stadsmissioner berättar om hur de arbetat med samtalsgrupper för äldre. Efter föreläsningen följer ett samtal om möjligheterna till att använda samtal om liv och existens för att lindra ensamhet bland äldre hbtqi-personer.

Träffen sker digitalt med hjälp av programmet google meet. Det är gratis att delta men du behöver ha tillgång till en dator och internet. Anmäl dig genom att maila “föreläsning 12/11” till senior@rfsl.se eller ringa 072–2058319 så återkommer vi med information om hur du deltar digitalt.

16 nov kl 18:30-20:00
Grundläggande om psykisk ohälsa

Är du engagerad inom RFSL och behöver mer kunskap om psykisk ohälsa eller att hur du kan agera när du möter självmordsnära personer? Utbildningen vänder sig till dig inom RFSL som möter medlemmar/hbtqi-personer med psykisk ohälsa och/eller suicidtankar. Utbildningen hålls av Edward Summanen på RFSL:s förbundskansli. 

När: 27 okt kl 13:00-14:30 eller 16 nov kl 18:30-20:00. Läs mer och anmäl dig här: https://forms.gle/Ae1EcPabJyPxUc8XA 

17 november 17:30-18:30
Kurs i nya medlemsregistret

Lär dig att dra nytta av funktionerna i det nya medlemsregistret och få information om kommande nätverksstöd och Rainbow Academy. Nu ska det bli mycket lättare att värva medlemmar!

Anslut till kursen på: https://meet.google.com/urg-ovzn-oxu

18 november 17-19
Framtidsworkshop 4

Var med och bestäm om RFSL:s framtid
– Vad tycker DU att vi ska jobba med dom kommande 70 åren?

19 november 18:30-20:00
Hivpreventionsträff

Hivprogrammet bjuder in till digital hivpreventionsträff 19 november kl.18:30 – 20:00. Träffen vänder sig till lite mindre avdelningar, som antingen har pengar till hivprevention eller som vill börja arbeta med hivprevention men inte riktigt vet hur. Eller så har ni haft paus i er hivprevention och vill börja igen? Under träffarna kommer det finnas möjlighet att diskutera frågor kring hur och var hivprevention kan utföras, för vilka, hur året med Covid-19 har varit samt verksamheten nästa år.

Anmäl dig på: https://forms.gle/gpLgJQvGxjgEd23o7
Mer detaljer skickas ut i samband med anmälan till träffen. Har ni frågor eller önskemål om innehåll på träffen, hör av er till jonas.jonsson@rfsl.se

25 november 18:30-20:30
Påverka transvården

Vården vid könsdysfori behöver förbättras och köerna kortas. Fler behöver få tillgång till god vård. Men hur gör vi för att det ska bli verklighet? Under den här workshopen diskuterar vi hur vi kan bli bättre på att påverka våra lokala politiker och vårdgivare.

När: 25 november kl 18.30-20.30
Var: På Zoom. Länk skickas ut till alla anmälda den 24 novmember.

Edward Summanen, sakkunnig i transfrågor på RFSL, går igenom hur vården vid könsdysfori ser ut idag och vilka problem som finns. Cal Orre, samhällspolitiskt ansvarig på RFSL, ger insyn i hur beslut tas på regional nivå och vilka som lokala aktivister kan vända sig till för påverkansarbete. Det kommer att finnas tid för diskussion och erfarenhetsutbyte.

Anmälan senast 23 november. Anmäl dig genom att fyll i detta formulär.

26 november
Att leva med hiv idag + workshop om antistigma

De senaste åren har kunskapen om behandlad hiv och oöverförbar hiv spridits globalt. Har kunskapen nått ut till människor? På vilket sätt har detta påverkat personer som lever med hiv? Har stigma kring hiv minskat? Få svar på dessa frågor i denna digitala föreläsning av Simon Blom, Positiva gruppen Syd, som föreläser om hur det kan vara att leva med hiv idag. 

Efter föreläsningen hålls en workshop av Simon om hur ni kan arbeta med stigma kring hiv inom just er avdelning.

Datum och tid: Torsdag 26 novemberkl.18:00 – 19:45 inkl 15 minuters paus.
Anmäl dig här: https://forms.gle/FbLF1qYDf5WwQ7v96

Föreläsningen och workshopen riktar sig till alla som är aktiva inom RFSL (förtroendevalda, volontärer och anställda).

Fyra söndagar i november kl 12:30-16:00
Kurs: Första hjälpen till psykisk hälsa

Vill du få bättre kunskap om och lära dig att bemöta psykisk ohälsa? Vare sig du är anställd, förtroendevald eller volontär kan du anmäla dig till den digitala kursen “MHFA – Första hjälpen till psykisk hälsa”! Du lär dig att agera, hantera och slussa vidare vid olika former av psykisk ohälsa. Vi ses över Zoom fyra söndagar i november kl 12:30-16:00.

Läs mer, sprid infon till andra RFSL-aktiva och anmäl dig här: https://forms.gle/3wzWanem9Ce7Up516

2 december kl. 17-19
Lär dig mer om i hivprevention

Är ni intresserade av att börja arbeta med hiv och sexhälsa eller utveckla ert hivpreventiva arbete? Hivprogrammet på förbundskansliet erbjuder en utbildning som ger kunskaper om testning, behandling och hiv idag, lyckade och mindre lyckade exempel på hivpreventiva insatser, konkreta tips på vad ni kan göra och hur kansliet kan hjälpa till.

Utbildningen är kostnadsfri och det enda ni behöver är en dator med internetuppkoppling. Ni behöver enbart delta vid ett tillfälle. Intresserad? Kontakta jonas.jonsson@rfsl.se

2 december 19-20:30
Ordförandeträff

Sista ordförandeträffen för året! Ta gärna med dig andra från styrelsen eller anställda som är intresserade av att haka på, huvudsaken är att din förening har möjlighet att ha någon representant med på träffarna. Hoppas att vi ses där! Delta via möteslänken som skickats ut i avdelningsbrevet! 

3 december 12:00-13:30
Först döden och sen?

Att åldras innebär att personer som vi varit nära går bort och lämnar oss. Samtidigt undviker många att prata om döden. I det här samtalet närmar vi oss funderingar kring död och sorg. Men också hur det är att fortsätta leva efter en älskad vän, familjemedlem eller partners bortgång. 

RFSL bjuder in till digitala samtalsträff för dig som är 60 år eller äldre och definierar dig som hbtqi-person.En samtalsledare leder samtalen och du som deltar kan dela med dig av funderingar, oro, önskningar och utopier.

Praktisk information
Träffarna sker digitalt med hjälp av programmet google meet. Det är gratis att delta men du behöver ha tillgång till en dator och internet.

Anmäl dig genom att maila “samtalsträff 12/11” till senior@rfsl.se eller ringa 072–2058319 så återkommer vi med information om hur du deltar.

3 december 18.30-20.00
Medlemsvärvningsdag & stream

Välkomna på vår första medlemsvärvningsdag! Spara datumet, mer information kommer!

5 december 12:00-14:00
Framtidsworkshop 5

Var med och bestäm om RFSL:s framtid
– Vad tycker DU att vi ska jobba med dom kommande 70 åren?

6 december
Medlemsvärvning – Värvningsdag / stream

Välkomna på vår andra medlemsvärvningsdag!
Spara datumet, mer information kommer!

8 december 18:30-19:30
Intersex – fördjupning!

Cal Orre håller i en fördjupande dragning för avdelningarna om intersexfrågor – en fortsättning på föreläsningarna från det digitala programmet på Stockholm Pride.

De som kommer på workshopen förväntas ha sett de tidigare föreläsningarna från Pride. Föreläsningarna med Cal Orre (RFSL) och Anna Strandqvist (KI) ligger på RFSLs Youtubekanal, transkriberade och översatta till engelska.

Annas föreläsning: https://youtu.be/eto3SH7ZV6M
Cals föreläsning: https://youtu.be/ViQKEhtTcAs

9 december kl. 17-19
Distansutbildning i hivprevention

Intresserade av att börja arbeta hivpreventivt eller utveckla ert hivpreventiva arbete? Hivprogrammet på förbundskansliet erbjuder en distansutbildning som ger kunskaper om testning, behandling och hiv idag, lyckade och mindre lyckade exempel på hivpreventiva insatser, konkreta tips på vad ni kan göra och hur förbundskansliet kan hjälpa till.

Utbildningen är kostnadsfri och det enda ni behöver är en dator med internetuppkoppling. Ni behöver enbart delta vid ett tillfälle.  Intresserade? Kontakta jonas.jonsson@rfsl.se

10 december 18-19
Individstöd i RFSL

RFSL har bedrivit en stödmottagning sedan 1998. Målgruppen är hbtq-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld. Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det behöver inte göra det. Även närstående och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna samt personer som i sitt yrke möter våldsutsatta hbtq-personer.

Newcomers är RFSL:s nationella nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer och finns i form av lokalgrupper på 17 olika orter runtom i Sverige. Nätverket skapades som en reaktion på ett behov av aktiviteter, stöd och vägledning då många asylsökande och nyanlända hbtq-personer upplever att de varken får stöd eller information om sina rättigheter vid ankomsten till Sverige. Idag är Newcomers en stödgrupp såväl som en social mötesplats.

Den här kvällen får vi samlas kring de olika typer av stöd som finns i RFSL och hur vi kan använda dem för att stötta varandra!

14 december 17:30
Marknadsföring & – storytelling

Hur kan vi höja vår kommunikation genom berättelser, “varför” och vad är effektkommunikation? RFSL:s sociala medierexpert Malin ger tips som kan användas för lokal kommunikation, politisk påverkan och medlemsvärvning.

16 december  18:00
Hemsidehjälp i WordPress

Vi avslutar med en praktisk hemsideworkshop där vi kan använda alla tips vi fick av Malin tidigare i veckan!

Missade du våra antirasistiska träffar tidigare i år?

Vill du lära dig mer om rasism och antirasism?
– Titta på vårt webbinarium: Antirasism för aktivister från 9 juni 2020 – här får du en introduktion i antirasism. Vi går igenom resultatet av enkäten om upplevelser av rasism inom RFSL. Vi tipsar även om verktyg och metoder för att arbeta med antirasism i sin avdelning. Länk: https://youtu.be/S5EF6SIXp04
(Textat på svenska och engelska)- Titta på vårt panelsamtal “How do we create an anti-racist LGBTQI-movement” https://www.youtube.com/watch?v=8tV0XfjdXCc
RFSL:s “Projekt Q – Överlevnadsstrategier och verktyg för att hantera rasism i vardagen 2019-2020” med medel från MUCF har arbetat med internutbildningar om antirasism inom RFSL och en podcast-serie som heter Q-Studion https://www.rfsl.se/verksamhet/q-studion-en-podd-av-rfsl/

Projektet har också stöttat uppstarten av ett separatistiskt antirasistiskt medlemsnätverk inom RFSL – Vill du gå med i nätverket? Kontakta kristina.ullgren@rfsl.se
_______

Do you want to know more about racism and anti-racism? 
Watch our webinar: Antirasism för aktivister from June 9, 2020. It will give you an introduction to anti-racism. We also go through the results of the survey about experiences of racism within RFSL, as well as give tips about tools and methods you can use in the work with anti-racism in your branch.  (The webinar is in Swedish but is accessible with English subtitles). Link: https://youtu.be/S5EF6SIXp04– Watch our panel discussion “How do we create an anti-racist LGBTQI-movement” https://www.youtube.com/watch?v=8tV0XfjdXCc

RFSL’s project “Projekt Q – Överlevnadsstrategier och verktyg för att hantera rasism i vardagen 2019-2020”, funded by MUCF, carries out internal education about anti-racism within RFSL. It also has a podcast called Q-Studion https://www.rfsl.se/verksamhet/q-studion-en-podd-av-rfsl/

The project has also supported the start of a separatist anti-racism member network within RFSL – Do you want to join the network? Contact kristina.ullgren@rfsl.se