Förlängning av medlemskap

MedlemRFSL

Du som tidigare har varit medlem i RFSL och RFSL Ungdom och vill förlänga medlemskapet ska för hjälpa oss i hanteringen av medlemsregistret förlänga ditt medlemskap genom att betala din faktura. Under december och januari sker fakturering och påminnelser per post, e-post och sms. Har du inte fått någon faktura ska du kontakta medlemskap@rfsl.se för att få en ny faktura, meddela då namn, adress (och tidigare adress om du nyligen flyttat) samt e-postadress och telefonnummer så vi kan hjälpa dig.