New Strategy for our International Work

InternationelltRFSL

As a peer organisation with the possibility to support LGBTQI organisations around the world RFSL has a unique role to play. In this newly adopted international strategy of RFSL the directions for RFSL’s international work over the period 2019-2021 are outlined. It covers the international work that RFSL will do within the framework of Swedish and International Development Co-operation. It does not, however, cover the international work of RFSL as a civil society movement in Sweden. Some main components of the strategy and work ahead are international trainings for LGBTQI activists, subgranting and partnerships with LGBTQI organisations globally and advocacy within the United Nations. A special focus is given to the advancements of the goals and indicators included in the Sustainable Development Goals, Agenda 2030. 

“As a movement RFSL stands by LGBTQI activists around the world and as the President of RFSL I am proud of the role that RFSL and Sweden, plays in advancing LGBTQI rights internationally, Sandra Ehne, President of RFSL

Read the full strategy here (pdf, 1 MB opened in new window).

Ny strategi för den internationella verksamheten

Som “peer” organisation med möjlighet att stödja hbtqi-organisationer globalt har RFSL en unik roll. I den nya internationella strategin beskrivs riktningen för RFSL’s internationella arbetet över perioden 2019-2021. Den täcker det internationella arbete som RFSL utför inom ramen för svenskt och internationellt utvecklingssamarbete. Den täcker däremot inte det internationella arbete som RFSL som folkrörelse i Sverige genomför. Några av huvudkomponenterna I strategin och det framtida arbetet är internationella utbildningar för hbtqi-aktivister, finansiering och partnerskap med hbtqi-organisationer globalt och påverkansarbete inom FN. Speciell tonvikt ligger på förändringar för att uppnå de globala målen under Agenda 2030. 

“Som rörelse står RFSL i solidaritet med hbtqi-aktivister runt om i världen och som ordförande för RFSL är jag stolt över den roll som RFSL och Sverige spelar för att främja hbtqi-rättigheter internationellt, Sandra Ehne, ordförande för RFSL.”

Du hittar hela strategin här (pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster).