Landinformation hbtq-rättigheter

InternationelltRFSLFoto: Institute for Studies of Society, Economy and Environment

RFSL har tagit fram landspecifika informationsmaterial för Sida, om att arbeta med rättighetsbaserade perspektiv i relation till hbtq-personer.

RFSL har tillsammans med NIDS Utvecklingstjänster utvecklat landinformationer för Sida, med information och handledning för att arbeta med rättighetsbaserade perspektiv i relation till hbtq-personer. Det finns rapporter för i princip varje land eller region där Sverige arbetar med utvecklingssamarbete.

Den svenska regeringen menar att hbtq-personers rättigheter är en svensk prioritering. Brieferna ger grundläggande information om situationen för gruppen hbtq-personer och inspirerar till diskussioner om hur svenska aktörer bättre kan arbeta för att inkludera hbtq-rättigheter i program och dialog.

Läs landinformationerna hos Sida, rättighetsperspektiv i Sidas arbete med hbtq-personer (på engelska)

Regional and country specific briefs on LGBTI rights

Sub-Saharan Africa

Sub-Saharan Africa
Burkina Faso
Ethiopia
Democratic Republic of Congo
Kenya
Liberia
Mali
Mozambique
Rwanda
Somalia
Sudan and South Sudan
Tanzania
Uganda
Zambia
Zimbabwe

Middle East and North Africa

Middle East and North Africa
Palestine

South East Asia

South East Asia
Afghanistan
Bangladesh
Cambodia
Myanmar

Western Balkan

Western Balkans

Eastern Europe

Eastern Europe
Russia

Latin America

Colombia
Guatemala