Checklista och vanliga frågor

Idrott och fritidRFSL

Det kan vara svårt att veta var man ska börja, här får du svar på några vanliga frågor och tips på en första checklista du kan använda i ditt arbete.

Den här texten riktar sig framförallt till dig som är verksam inom idrotten, på beslutsfattande nivå, som tränare eller som aktiv på annat sätt.

Checklista

Checklistan här är utformad för att hjälpa föreningar och förbund att identifiera åtgärder för att bättre inkludera idrottare med transerfarenhet.

Ledarskap

 • Har ni bestämt er för att verka för inkluderandet av idrottare med transerfarenheter i er förening?
 • Vidtar ni aktiva åtgärder för att utbilda anställda, tränare, spelare, volontärer och medlemmar?
 • Har ni en särskilt ansvarig utsedd person?

Policy

Har föreningen eller förbundet antagit en offentligt tillgänglig policy som:

 • Särskilt förespråkar inkluderingen av idrottare med transerfarenhet.
 • Tydligt uttrycker att deltagande i idrott ska baseras på människors könsidentitet och inte könet man tilldelades vid födseln.
 • Guidar anställda och volontärer i hur man inkluderar idrottare med transerfarenhet och hanterar frågor som kan komma upp på ett kompetent vis?
 • Säkerställer er föreningen eller ert förbund att icke-binära personer kan delta i aktiviteterna?

Uppförandekod

 • Har er förening eller ert förbund en uppförandekod med nolltoleranspolicy för trakasserier?
 • Erbjuder er förening eller ert förbund lämplig utbildning och träning för anställda, spelare och volontärer i hur man identifierar, handskas med och förebygger trakasserier mot idrottare med transerfarenhet?

Kläder

 • Erbjuder er förening idrottare ett lämpligt urval av stilar och storlekar som passar olika kroppsformer?

Lokaler

 • Är er idrottsförenings nuvarande lokaler tillgängliga?
 • Om er föreningen byter lokaler, renoverar nuvarande lokaler eller bygger nya lokaler, kommer de att vara utformade med tanke på inkludering?

Att samla in och använda personlig information

 • Har er förening en inkluderande insamlingsprocess på plats?
 • Har er förening säkerhetsrutiner på plats för att säkerställa att informationen som insamlas hålls privat och konfidentiell?

Vanliga frågor

Hur är det med testosteron?

Det finns begränsad forskning som studerar testosteronets inverkan på idrottande kvinnor med transerfarenhet.

Testosteron är ett hormon som produceras av den mänskliga kroppen. Män producerar vanligtvis högre nivåer av testosteron än kvinnor.

Högre testosteronnivåer förknippas generellt med större styrka, muskelmassa och uthållighet. Även om testosteronet påverkar dessa fysiska egenskaper inverkar många andra faktorer på förmågan att utöva en idrott.

Genomgår vissa en transition för att få fördel i tävlingar?

Att gå igenom en utredning och få könsbekräftande vård är en komplex och långsiktig process. Det finns inga bevis på att människor genomgått en transition för att vinna en fördel i tävlingssammanhang. För idrottare med transerfarenhet, som för alla idrottare, handlar idrotten om de fysiska, sociala och mentala vinsterna tränandet ger.

Hur gör jag min idrott mer inkluderande för ickebinära?

Icke-binär är en term som beskriver en person som inte helt identifierar sig som varken man/pojke eller kvinna/flicka.

Det kan verka svårt att inkludera icke-binära inom idrotten eftersom idrott ofta är könsuppdelad. Men det finns enkla sätt att inkludera icke-binära inom idrotten.

Några strategier är:

 • Att skapa könsneutrala kategorier
 • Att tillåta deltagarna att välja vilket lag de vill delta i baserat på könsidentitet
 • Att avsätta ett antal icke könsspecifika positioner i mixade tävlingar (till exempel 40% kvinnor, 40% män, 20% icke könsspecifika) istället för den givna kvoten män/pojkar, kvinnor/flickor
 • Att fundera på hur reglerna inom en specifik idrott kan omformuleras för att inkludera icke-binära.