Vad är idrott?

Idrott och fritidRFSL

Idrotten är Sveriges största folkrörelse och 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Den bygger på ideellt engagemang och har 3.1 miljoner medlemmar.

Denna text riktar sig framförallt till dig som är aktiv i hbtq-rörelsen och som vill börja arbeta med frågor som handlar om föreningsidrott.

Den svenska idrottsrörelsen har över 3,1 miljoner medlemmar, cirka 650 000 ideella ledare och runt 20 000 föreningar. 71 specialidrottsförbund organiserar fler än 250 olika idrotter.

“3,1 miljoner medlemmar, 650 000 ideella ledare och 20 000 föreningar.”

De flesta ledare inom idrottsrrörelsen jobbar utan lön och drygt två tredjedelar, 65 procent, av alla barn mellan 6 och 12 år tränar och tävlar i minst en föreningsidrott. Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. 

Idrottsrörelsen är folkrörelse där man engagerar sig i självständiga föreningar och betalar medlemsavgift. Det gör till exempel Riksidrottsförbundet till en ideell förening.

Föreningarna är samlade i så kallade specialidrottsförbund, huvudsakligen organiserade utifrån olika idrotter.

Några förbund, så kallade fleridrottsförbund, riktar sig i stället till särskilda grupper. Några exempel på det är Skolidrottsförbundet, Sveriges Akademiska Idrottsförbund och Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens huvudorganisation. Specialidrottsförbunden är medlemmar i Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundet (RF) delar in idrotten efter ålder och ambitionsnivå.

Barnidrott avser idrott för barn till och med 12 års ålder, ungdomsidrott avser idrott för tonåringar och unga vuxna mellan 13-25 år och vuxenidrott avser idrott för personer över 25 år.

Idrottens värdegrund bygger på glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel.

I ungdomsidrotten och vuxenidrott finns breddidrott och elitidrott. I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande.


För dig som vill engagera dig finns en facebookgrupp där du kan få tips och bolla ideér.

Läs om idrott på rf.se