Att samla in och använda personlig information

Idrott och fritidRFSL

Oro inför att lämna ut personlig information kan hindra idrottare med transerfarenhet från att delta i idrott. Personlig information ska bara inhämtas med idrottarens samtycke, och när det gäller barn, med föräldrarnas samtycke.

Den här texten riktar sig framförallt till dig som är verksam inom idrotten, på beslutsfattande nivå, som tränare eller som aktiv på annat sätt.

Att registrera sig för att delta i idrott kräver vanligtvis att man lämnar ifrån sig personlig information. Insamlande av personlig information kan vara problematisk för idrottare med transerfarenhet på grund av:

  • Skillnader mellan det kön man identifierar sig med och det som står i identitetsdokumenten.
  • Skillnader mellan det föredragna namnet och det namn som står skrivet i identitetshandlingarna
  • Anmälningsblanketternas utformande när det gäller könskategorier och beteckningar

Föreningar kan säkerställa att informationshantering är inkluderande, minimera risken för diskriminering och skydda integriteten för idrottare med transerfarenhet genom att:

  • Bara be om personlig information och juridiska dokument när det finns en berättigad orsak.
  • Ge möjligheten att välja icke-binär könsidentitet och en icke könsspecifik titel på ansökningsblanketten.
  • Ge möjligheten att fylla i föredraget namn och pronomen på ansökningsblanketten.
  • Förvara informationen på ett säkert sätt.
  • Inte outa idrottare utan deras medgivande.
  • Försäkra sig om att rätt namn och pronomen används i konversationer, databaser, dokument och korrespondens.