World Aids Day: O=O

Hälsa, sex och hivRFSL

Nästan alla som lever med hiv i Sverige har omätbar hiv. O=O. Omätbar = oöverförbar. Du kan alltså inte få hiv av någon som lever med hiv och går på effektiv behandling. Dagens effektiva hiv-mediciner gör att de flesta mår bra fysiskt men fördomar och stigma fortsätter bidra till psykisk ohälsa. Genom att uppmärksamma hur stigma kan ta sig uttryck - och hur det drabbar oss som möter det - vill vi mana till reflektion och beteendeförändring. Som det sägs i filmen: “You watch your words, young man” - sluta skicka stigmatiserande meddelanden på Grindr och andra dejtingappar.

Nedan har vi sammanställt en kort Q&A kopplat till filmen.

Varför har ni gjort en sån här film? Finns det inte bättre sätt att prata om stigma på?

För att motverka stigma behöver vi belysa hur stigma kan ta sig uttryck. Genom att låta personer som själva lever med hiv läsa upp och reagera på meddelanden vill vi visa att det är riktiga människor som tar emot den här typen av meddelanden. Stigma, t ex i form av stigmatiserande meddelanden, har alltid en mottagare.

Personer som lever med hiv tillskrivs ofta ansvaret för att inte överföra hiv till någon annan, och för att utbilda omgivningen om hiv. Vi vill med den här filmen lyfta att personer som lever med hiv och går på effektiv behandling inte kan överföra hiv till någon annan, men också betona det ansvar vi alla har för att sluta reproducera stigma kopplat till hiv. Stigma drabbar och leder till psykisk ohälsa.

 

Vadå O=O?

När någon som lever med hiv går på behandling och tar sina mediciner som den ska, minskar mängden virus i blodet så mycket att det inte längre går att mäta. Personen har då omätbar hiv. En person med omätbar hiv kan inte överföra det till någon annan. Omätbar är alltså lika med oöverförbar.

 

Vad innebär välinställd behandling?

Antivirala mediciner hindrar hiv-viruset från att föröka sig. Välinställd behandling innebär att medicineringen är så effektiv att den reducerar mängden virus till omätbara nivåer. Mer än 95% av alla som lever med hiv i Sverige har en välinställd behandling och därmed omätbar hiv.

 

Vad är World Aids Day?

World Aids Day, Världsaidsdagen, markeras 1 december varje år. Dagen är till för att minnas alla de som gått bort i aids-relaterade sjukdomar, men också för att uppmärksamma och motverka stigma kopplat till hiv och som fortsätter orsaka psykisk ohälsa för personer som lever med hiv.

 

Vad betyder stigma och varför fokuserar ni på det?

Stigma kan definieras som ett nedvärderande attribut eller egenskap hos en människa, där stigmat reducerar henom till att vara endast det som stigmat symboliserar. Gällande hiv-stigma blir personer som lever med hiv reducerade till att endast vara sin hiv-status, vilken i sin tur är kopplad till en rad negativa uppfattningar och stereotyper som leder till diskriminering.

I Folkhälsomyndighetens rapport “Att leva med hiv i Sverige” framgår att hälsan hos personer med hiv överlag är god. Två olika former av hiv-stigma – självstigma och oro för vad andra ska tycka om ens hivinfektion – är dock kopplade till psykisk ohälsa och sämre livskvalitet. Ju större stigma, desto sämre livskvalitet. Personer som lever med hiv upplever att viruset i sig sällan är ett problem men att stigmat kopplat till hiv gör att man inte är så öppen med sin hiv som man önskar att man kunde vara och att man mår sämre. Genom att uppmärksamma och aktivt försöka motverka hiv-stigma är vår förhoppning att på sikt bidra till stärkt livskvalitet för personer som lever med hiv.

 

Jag lever inte med hiv, varför ska jag bry mig?

Hiv-stigma är i allra högsta grad en identifierad tröskel när det kommer till testning. Självstigma och oro för vad andra ska tycka om en om det visar sig att man lever med hiv gör att en del undviker att testa sig. De flesta som får hiv, får det av någon som inte vet om att den lever med hiv. Därför är det en bra grej att testa sig regelbundet så att man kan få behandling om det behövs – ju tidigare diagnos, desto tidigare kan man påbörja behandling. Tidig behandling gör att du själv mår bättre samtidigt som det minskar risken att överföra hiv till andra. Testning och behandling är gratis.

Att välja bort personer som känner till att de lever med hiv och är under behandling som sexpartners är en dålig säkrare sex-strategi. Att ha sex med en person som har omätbar hiv är ett bra sätt att inte själv få hiv, om man inte redan lever med hiv.

 

Läs Folkhälsomyndighetens rapport “Att leva med hiv i Sverige” (pdf, öppnas i ny flik)

Läs mer om O=O, eller U=U (undetectable = untransmittable), här (öppnas i ny flik)