World Aids Day

Hälsa, sex och hivRFSL

World Aids Day, eller Världsaidsdagen, markeras 1 december varje år. Dagen är till för att minnas alla som gått bort i aids men också uppmärksamma och motverka det stigma som fortsätter orsaka psykisk ohälsa för personer som lever med hiv.

Inför Världsaidsdagen 2021 har RFSL tillsammans med RFSL Ungdom och Sexperterna tagit fram en kampanj som visar att det finns flera vägar till sex fritt från oro.

Dagens bild av hiv är förlegad och förknippad med onödig oro. Många har felaktig kunskap och fördomar om hiv, hur det överfors och hur man kan skydda sig. Det vill vi ändra på genom att uppmärksamma de olika metoder som finns idag för att skydda sig själv och andra när man ligger.

Att använda kondom är inte längre det enda sättet att undvika att hiv överförs. Personer som lever med hiv och går på behandling kan inte överföra sin hiv till andra vid sex, även om kondom inte används. Och PrEP, förebyggande hivmediciner, ger ett mycket effektivt skydd för personer som inte lever med hiv. Det är dags att bredda bilden av vad säkrare sex kan vara.

Läs mer på sexperterna.org/hiv.