Världsaidsdagen: 86 procent saknar kunskap om att välbehandlad hiv inte är smittsam vid sex

Hälsa, sex och hivRFSL

– Okunskap föder stigma. 86 procent vet inte att omätbar hiv är lika med oöverförbar hiv. Det är upprörande att det ändå inte finns några statliga medel för informationskampanjer till allmänheten, säger Deidre Palacios, förbundsordförande för RFSL.

RFSL gav Sifo i uppdrag att undersöka allmänhetens kunskap om att välbehandlad hivinfektion inte är smittsam vid sex. 1000 personer svarade. RFSL presenterar resultaten i rapporten “Allmänhetens kunskap om hiv och smittsamhet” (pdf öppnas i nytt fönster).

Svaren visar att det är många som tror att hiv kan överföras även om en person har en välfungerande behandling. Bara 14 procent vet att det inte är någon risk för hivöverföring. Det innebär att 86 procent saknar rätt kunskap. 5 procent tror till och med att risken ökar vid behandling. Cirka en tredjedel svarar att de inte vet. Generellt sett har yngre mer kunskap än äldre, kvinnor kan mer än män.


2016 gjorde Folkhälsomyndigheten en liknande undersökning. Då svarade 20 procent att de trodde att risken blir minimal. 36 procent trodde att risken inte påverkas och 3 procent trodde att risken ökar. I undersökningar som gjorts från år 2000 och framåt svarar ca en fjärdedel att de inte vet hur risken för överföring påverkas av medicinerna.


Kunskapen om att välbehandlad hiv inte kan överföras är oroväckande låg.


– Kunskapen om att välbehandlad hiv inte kan överföras är oroväckande låg. Okunskap föder stigma. Ökad kunskap är viktigt för att förbättra hälsan för personer som lever med hiv, säger Deidre Palacios, förbundsordförande för RFSL.

RFSL:s förbundsordförande Deidre Palacios.

Innan 2018 fanns särskilda statliga medel för att arbeta med informationsinsatser till allmänheten om hiv. Anslagen har sedan dess helt tagits bort och Folkhälsomyndigheten har inga resurser alls för kommunikationsinsatser. Det fanns även bidrag att söka för insatser av regioner och frivilligorganisationer. Regeringen tog bort även dessa 2018.

– Kunskaperna om hiv har försämrats de senaste åren och det riskerar att bli än värre om inte regeringen skjuter till medel för breda kommunikationsinsatser. Alla borde veta att omätbar hiv är lika med oöverförbar hiv, säger Deidre Palacios.


Alla borde veta att omätbar hiv är lika med oöverförbar hiv.


Cal Orre, rapportförfattare och samhällspolitiskt ansvarig, RFSL.