Bidra till förbättrade levnadsvillkor för transpersoner

TransvårdRFSL

En särskild utredare ska, på uppdrag av regeringen, utifrån befintlig kunskap göra en bred kartläggning av transpersoners villkor och situation i samhället och föreslå konkreta insatser som bidrar till förbättrade levnadsvillkor och ett tryggare livsutrymme för transpersoner.

Utredaren ska även belysa hur personer som genomgår könskorrigering uppfattar utredning, vård och behandling.

Uppdraget innefattar också att belysa intersexpersoners situation i Sverige. Syftet med utredningen är att stärka efterlevnaden av transpersoners och intersexpersoners rättigheter och förbättra levnadsvillkoren. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2017.

Läs hela utredningsdirektivet.

Inom ramen för regeringens direktiv lyfts vikten av att arbeta intersektionellt och med ett livscykelperspektiv fram. Det gör att utredningen har beslutat att samla in livshistorier från transpersoner i Sverige så att osynliggjorda röster skall få komma till tals och bidra till att utredningen lyfter transpersoners perspektiv och upplevelser. Din röst är viktig. Berätta om dina erfarenheter.